Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

Konkursy ofert

 

Do pobrania:

 1. Wzór OFERT realizacji zadania publicznego
 2. Wzór SPRAWOZDANIA  z wykonania zadania publicznego
 3. Wzór UMOWY o realizacje zadania publicznego
 4. Wzór miesięcznej EWIDENCJI CZASU PRACY
 5. Wzór OPISU DOKUMENTÓW finansowych
 6. Wzór pisma w sprawie ZWROTU ŚRODKÓW do ROPS

 

  UCHWAŁA NR 46 / 1166 /19 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO w RZESZOWIE z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41 /1055 / 19 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru ofert i podziału środków finansowych z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację w roku 2019 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie wspierania dziecka, rodziny i systemu pieczy zastępczej w ramach „Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na

  data dodania: 2019-05-22 13:15:37

   UCHWAŁA Nr 41 /1066 / 19 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO w RZESZOWIE z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru ofert i podziału środków flnansowych z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację w roku 2019 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie wspierania dziecka, rodziny i systemu pieczy zastępcze] w ramach „Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014— 2020"

   data dodania: 2019-05-07 16:36:19

    Posiedzenie Komisji Konkursowej

    data dodania: 2019-04-17 10:06:30

    W dniu 18 kwietnia 2019 r. o godz. 8.30 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 9, odbędzie się drugie posiedzenie Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań określonych w „Wojewódzkim Programie Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020”.

     Posiedzenie Komisji Konkursowej

     data dodania: 2019-04-09 06:47:59

     W dniu 12 kwietnia 2019 r. o godz. 8.30 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 9,  odbędzie się posiedzenie Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań określonych w „Wojewódzkim Programie Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej  na lata 2014-2020”.


      Wykaz ofert spełniających wymogi formalne, które wpłynęły do Regionalnego Ośrodka Polltyki Społecznej w Rzeszowie w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert ogłoszonych Uchwałą nr 24/586/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 19 lutego 2019r. na realizację zadań w roku 2019 w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej wynikających z Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020

      data dodania: 2019-04-08 13:24:19

      Do pobrania:


       UCHWAŁA Nr 35 / 899 / 19 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO w RZESZOWIE z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie wspierania dziecka, rodziny i systemu pieczy zastępczej wynikających z „Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014 – 2020”

       data dodania: 2019-04-04 13:29:20

        UCHWAŁA Nr 24 / 586 / 19 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych określonych w Wojewódzkim Programie Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020.

        data dodania: 2019-02-21 08:12:54