Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

Konkursy ofert

 

Do pobrania:

 1. Wzór OFERT realizacji zadania publicznego
 2. Wzór SPRAWOZDANIA  z wykonania zadania publicznego
 3. Wzór UMOWY o realizacje zadania publicznego
 4. Wzór miesięcznej EWIDENCJI CZASU PRACY
 5. Wzór OPISU DOKUMENTÓW finansowych
 6. Wzór pisma w sprawie ZWROTU ŚRODKÓW do ROPS
 7. Zasady rozliczania dotacji

 


  Uchwała nr 438/9221/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 12 czerwca 2018r. w sprawie wyboru ofert i podziału środków finansowych z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację w roku 2018r. zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie wspierania dziecka, rodziny i systemu pieczy zastępczej w ramach „Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020.”

  Do pobrania:


   Informacja

   Pierwsze posiedzenie Komisji do spraw opiniowania i oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego wynikających z "Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020" odbędzie się dnia 18 maja 2018 r. od godz. 10:00 w budynku Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, ul. Hetmańska 9 (sala konferencyjna, p.308).

   Do pobrania:


    UCHWAŁA Nr 415/8710/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE z dnia 3 kwietnia 2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadań publicznych określonych w Wojewódzkim Programie Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020

    Do pobrania:

    1. Treść Uchwały
    2. Załącznik do Uchwały
    3. Karta oceny merytorycznej
    4. Karta oceny formalnej