Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

Konkursy ofert

 

Do pobrania:

 1. Wzór OFERT realizacji zadania publicznego
 2. Wzór SPRAWOZDANIA  z wykonania zadania publicznego
 3. Wzór UMOWY o realizacje zadania publicznego
 4. Proponowana miesięczna EWIDENCJA CZASU PRACY
 5. Proponowany OPIS DOKUMENTÓW FINANSOWYCH
 6. Wzór pisma w sprawie ZWROTU ŚRODKÓW do ROPS

 

  UCHWAŁA Nr 165/3523/20 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru ofert i podziału środków finansowych z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację w 2020 roku zadań publicznych określonych w Wojewódzkim Programie Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020.

  data dodania: 2020-06-09 17:10:16

   Posiedzenie Komisji konkursowej

   data dodania: 2020-05-21 17:50:04

   W dniu 21 maja 2020r. o godz. 14.00 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 
   w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 9,  odbędzie się posiedzenie Komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych określonych w „Wojewódzkim Programie Wspierania Rodziny i  Pieczy Zastępczej na lata 2014 – 2020”.
    

    Wykaz ofert spełniające wymogi formalne, oraz niespełniających wymogów formalnych, które wpłynęły do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert ogłoszony Uchwałą nr 128 / 3000 / 20 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 02 marca 2020r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych określonych w Wojewódzkim Programie Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020”

    data dodania: 2020-04-22 12:13:49

     UCHWAŁA Nr 146/3264/20 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 128/3000/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych określonych w Wojewódzkim Programie Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014 - 2020.

     data dodania: 2020-04-22 12:03:22

     Do pobrania:


      UCHWAŁA Nr 128 / 3000 / 20 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 02 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych określonych w Wojewódzkim Programie Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020”.

      data dodania: 2020-03-03 11:48:55