Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

Konkursy ofert

 

Do pobrania:

 1. Wzór OFERT realizacji zadania publicznego
 2. Wzór SPRAWOZDANIA  z wykonania zadania publicznego
 3. Wzór UMOWY o realizacje zadania publicznego
 4. Proponowany wzór miesięcznej EWIDENCJI CZASU PRACY
 5. Proponowany wzór OPISU DOKUMENTÓW finansowych
 6. Wzór pisma w sprawie ZWROTU ŚRODKÓW do ROPS
 7. Proponowany sposób realizacji i rozliczania dofinansowania zadań publicznych z budżetu Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie

 

  UCHWAŁA NR 41 / 1050 / 19 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO w RZESZOWIE z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru ofert i podziału środków finansowych z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację w roku 2019 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie przeciwdziałania narkomanii wynikających z „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 – 2020”

  data dodania: 2019-05-06 18:23:57

   Posiedzenie komisji konkursowej

   data dodania: 2019-04-12 10:45:29

   W dniu 17 kwietnia 2019 r. o godz. 12.00 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 9, odbędzie się drugie posiedzenie Komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie przeciwdziałania narkomanii wynikających z „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 – 2020”. 


    Wyniki oceny formalnej ofert, które wpłynęły do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert ogłoszony Uchwałą Nr 21/492/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 5 lutego 2019 r. na realizację w 2019 roku szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

    data dodania: 2019-04-04 13:32:42

    Do pobrania:


     Posiedzenie komisji konkursowej

     data dodania: 2019-04-03 12:32:39

     W dniu 4 kwietnia 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 9,  odbędzie się posiedzenie Komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie przeciwdziałania narkomanii wynikających z „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 – 2020”. 


      Wykaz ofert, które wpłynęły do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert ogłoszony Uchwałą Nr 21/490/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 5 lutego 2019 r. na realizację w roku 2019 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie przeciwdziałania narkomanii wynikających z „Wojewódzkim Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2020”.

      data dodania: 2019-03-22 17:00:38

      Do pobrania:


       OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ W 2019 ROKU ZADAŃ Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

       data dodania: 2019-02-06 13:40:58

       UCHWAŁA Nr 21 / 490 / 19 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie przeciwdziałania narkomanii wynikających z „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 – 2020”.

       Do pobrania: