Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

Pliki do pobrania

Kwestionariusz ankiety „Rola wolontariatu w obszarze pomocy i integracji społecznej”.

  Kwestionariusz ankiety „Przyczyny ubóstwa wśród osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej – monitoring zjawiska”

   Dane dotyczące placówek wsparcia dziennego dla osób starszych prosimy przesłać na adres: dane@rops.rzeszow.pl w terminie do 08.08.2019 r.

    Kwestionariusz ankiety “Spożywanie alkoholu i używanie substancji psychoaktywnych przez młodzież szkolną w województwie podkarpackim”

     Kwestionariusz ankiety “Diagnoza poziomu życia rodziny, której dziecko objęto rocznym obowiązkiem przygotowania przedszkolnego”