Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

Konkurs

 

Do pobrania: 

  1. Wzór OFERT realizacji zadania publicznego
  2. Wzór SPRAWOZDANIA  z wykonania zadania publicznego
  3. Wzór UMOWY o realizacje zadania publicznego