Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

Dokumenty do pobrania

W dniu 25 kwietnia 2016 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 570)

Rozporządzenie weszło w życie dnia 10 maja 2016 r.

Załącznik nr 1 - Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
Załącznik nr 2 - Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego