Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

Skład Rady

Skład Wojewódzkiej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych od 16 lutego 2016 r. do 15 lutego 2020 r. (kadencja Rady trwa 4 lata)

  1. Adam Hadław – Przewodniczący Rady
  2. Maria Orłowska – Z-ca Przewodniczącego Rady
  3. Agnieszka Słupek – członek Rady od 12 maja 2017
  4. Mariusz Mituś – członek Rady
  5. Ryszard Cebula – członek Rady
  6. Marek Piechuta – członek Rady
  7. Piotr Frączek – członek Rady