Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

Tryb pozakonkursowy

 

Do pobrania:

 1. Uproszczona OFERTA realizacji zadania publicznego
 2. Uproszczone SPRAWOZDANIE z realizacji zadania publicznego

  Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie izolatorium dla osób bezdomnych z woj. Podkarpackiego”.

  data dodania: 2020-05-06 19:04:12

  W dniu 30 kwietnia 2020r. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie wpłynęła oferta złożona przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Dębica  na realizację zadania publicznego p.n. „Prowadzenie izolatorium dla osób bezdomnych z woj. Podkarpackiego”.

  Uznając celowość realizacji przedmiotowego zadania publicznego, zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz na stronie internetowej www.rops.rzeszow.pl. w zakładce Polityka Społeczna „Wojewódzki Program Pomocy Społecznej” tryb pozakonkursowy.

  Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz.U. z 2019 poz. 688 z póź.zm.) każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty.

  Uwagi należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mailowy: e-kazimierska-dec@rops.rzeszow.pl, b.krawczyk@rops.rzeszow.pl  lub listownie na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów  w terminie do dnia 13 maja 2020r. (decyduje data ich wpływu do ROPS w Rzeszowie).

  Do pobrania:


   Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Spotkanie Młodych”.

   data dodania: 2020-03-09 19:09:46

   W dniu 03 marca 2020 r. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie wpłynęła oferta złożona przez Parafię Rzymskokatolicką p.w. Św. Marcina w Błażowej na realizację zadania publicznego p.n. „Spotkanie Młodych”.

   Uznając celowość realizacji przedmiotowego zadania publicznego, zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz na stronie internetowej www.rops.rzeszow.pl. w zakładce Polityka Społeczna „Wojewódzki Program Pomocy Społecznej” tryb pozakonkursowy.

   Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz.U. z 2019 poz. 688 z póź.zm.) każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty.

   Uwagi należy zgłaszać pisemnie w siedzibie ROPS (ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów, sekretariat – pok. 222/II piętro/ poniedziałek – piątek w godz. 7.30 – 15.30), drogą elektroniczną na adres e-mailowy: e.kazimierska-dec@rops.rzeszow.pl; b.krawczyk@rops.rzeszow.pl; lub listownie na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów w terminie do dnia 16 marca 2020r. (decyduje data ich wpływu do ROPS w Rzeszowie).

   Do pobrania:


    Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „SENIOR W SPOŁECZEŃSTWIE OBYWATELSKIM, OPARTYM NA WARTOŚCIACH”.

    data dodania: 2018-10-30 09:31:03

    W dniu 29 października 2018 r. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne Na Rzecz Rozwoju Wsi Szczawne i Kulaszne na realizację zadania publicznego p.n. „SENIOR W POŁECZEŃSTWIE OBYWATELSKIM, OPARTYM NA WARTOŚCIACH”.

    Uznając celowość realizacji przedmiotowego zadania publicznego, zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz na stronie internetowej www.rops.rzeszow.pl. w zakładce Polityka społeczna tryb pozakonkursowy.

    Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz.U. z 2018 poz. 450 z póź.zm.) każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty.

    Uwagi należy zgłaszać pisemnie w siedzibie ROPS (ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów, sekretariat – pok. 301/III piętro/ poniedziałek – piątek w godz. 7.30 – 15.30), drogą elektroniczną na adres e-mailowy: e.kazimierska-dec@rops.rzeszow.pl lub listownie na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów w terminie do dnia 6 listopada 2018 r.

    Do pobrania:


     Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „SENIOR W STOLICY”.

     data dodania: 2018-10-19 11:47:17

     W dniu 18 października 2018 r. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Miłośników Cergowej na realizację zadania publicznego p.n. „SENIOR W STOLICY”.

     Uznając celowość realizacji przedmiotowego zadania publicznego, zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz na stronie internetowej www.rops.rzeszow.pl. w zakładce Polityka społeczna tryb pozakonkursowy.

     Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 450 ze zm.) każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty.

     Uwagi należy zgłaszać pisemnie w siedzibie ROPS (ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów, sekretariat – pok. 301/III piętro/ poniedziałek – piątek w godz. 7.30 – 15.30), drogą elektroniczną na adres e-mailowy: e.kazimierska-dec@rops.rzeszow.pl; b.krawczyk@rops.rzeszow.pl; lub listownie na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów w terminie do dnia 26 października 2018 r.

     Do pobrania:


      Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Warsztaty ”Szczęśliwe małżeństwo – szczęśliwa rodzina”

      data dodania: 2018-09-21 13:29:06

      W dniu 17 września 2018 r. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie „Miłość i Odpowiedzialność” Oddział Przemyski na realizację zadania publicznego p.n. Warsztaty „Szczęśliwe małżeństwo – szczęśliwa rodzina”.

      Uznając celowość realizacji przedmiotowego zadania publicznego, zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz na stronie internetowej www.rops.rzeszow.pl. w zakładce pomoc społeczna tryb pozakonkursowy.

      Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 450 ze zm.) każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty.

      Uwagi należy zgłaszać pisemnie w siedzibie ROPS (ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów, sekretariat – pok. 301/III piętro/ poniedziałek – piątek w godz. 7.30 – 15.30), drogą elektroniczną na adres e-mailowy: a.koziol@rops.rzeszow.pl; b.krawczyk@rops.rzeszow.pl; lub listownie na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów w terminie do dnia 28 września 2018 r.

      Do pobrania: