Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

Kontakt

ROPS

Dyrektor

Jerzy Jęczmienionka

17 747 06 03

dyrektor@rops.rzeszow.pl

Z-ca Dyrektora

Monika Bernat

17 747 06 05

m.bernat@rops.rzeszow.pl

 

 

 

Sekretariat

17 850 79 20
17 747 06 00

sekretariat@rops.rzeszow.pl

 

17 747 06 01 fax

 

 

 

 

ODZIAŁ KSIĘGOWOŚCI I KADR [KK]

Edyta Kopiec

17 747 06 04

ksiegowosc@rops.rzeszow.pl

 

 

e.kopiec@rops.rzeszow.pl

Małgorzata Goska

17 747 06 04

m.goska@rops.rzeszow.pl

Beata Lech

17 850 79 21

b.lech@rops.rzeszow.pl

Kinga Ruszel

17 850 79 21

k.ruszel@rops.rzeszow.pl

Sylwia Mróz

 

s.mroz@rops.rzeszow.pl

 

 

 

Lidia Skórska

17 747 06 25

kadry@rops.rzeszow.pl

 

 

l.skorska@rops.rzeszow.pl

Beata Nowak

17 747 06 25

b.nowak@rops.rzeszow.pl

Małgorzata Szydełko

17 747 06 25

m.szydelko@rops.rzeszow.pl

 

 

 

ODDZIAŁ ORGANIZACYJNY I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (OZP)

Jerzy Chrapusta

17 747 06 20

j.chrapusta@rops.rzeszow.pl

Łukasz Ferencz

17 747 06 44

l.ferencz@rops.rzeszow.pl

Arkadiusz Bester

17 747 06 45

a.bester@rops.rzeszow.pl

Ilona Pałys

17 747 06 45

i.palys@rops.rzeszow.pl

Jerzy Kucabiński

17 850 79 44

j.kucabinski@rops.rzeszow.pl

Anna Łapkowska

17 747 06 44

a.lapkowska@rops.rzeszow.pl

Wioleta Wiktor

17 850 79 21

w.wiktor@rops.rzeszow.pl

 

 

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH (IOD)

Bartosz Świder

17 850 79 44

b.swider@rops.rzeszow.pl

 

 

 

ODDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ I WSPARCIA RODZINY [PS]

Barbara Krawczyk

17 850 79 43

b.krawczyk@rops.rzeszow.pl

Edyta Kazimierska – Dec

17 850 79 43

e.kazimierska-dec@rops.rzeszow.pl

Edyta Dudzińska

17 850 84 11

e.dudzinska@rops.rzeszow.pl

Dorota Klich

17 850 84 11

d.klich@rops.rzeszow.pl

Małgorzata Makarinska

17 850 84 71

m.makarinska@rops.rzeszow.pl

Piotr Grzech

17 850 84 71

p.grzech@rops.rzeszow.pl

Anna Kozioł

17 850 84 11

a.koziol@rops.rzeszow.pl

 

 

 

ODDZIAŁ REHABILITACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH [OR]

Dorota Micał p.o.

17 747 06 22

d.mical@rops.rzeszow.pl

Monika Kwaśniak

17 747 06 33

m.kwasniak@rops.rzeszow.pl

Justyna Augustyn

17 747 06 22

j.augustyn@rops.rzeszow.pl

Anna Radzik

17 747 06 22

a.radzik@rops.rzeszow.pl

 

 

 

ODDZIAŁ PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ I PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY [PU]

Łukasz Kosiba

17 747 06 13

l.kosiba@rops.rzeszow.pl

Sabina Paruch

17 747 06 13

s.paruch@rops.rzeszow.pl

Ewa Zatorska

17 747 06 13

e.zatorska@rops.rzeszow.pl

 

 

 

ODDZIAŁ PROJEKTÓW I FUNDUSZY [PF]

Ekonomia Społeczna

Jarosław Krzysztofik

17 850 83 21

j.krzysztofik@rops.rzeszow.pl

Alina Kręt

17 850 83 21

a.kret@rops.rzeszow.pl

Agnieszka Guzior

17 850 83 21

a.guzior@rops.rzeszow.pl

Mariusz Buchowski

17 850 83 21

m.buchowski@rops.rzeszow.pl

 

 

 

Bliżej Rodziny

Beata Kret

17 850 79 24

b.kret@rops.rzeszow.pl

Renata Skrabska

17 850 79 25

r.skrabska@rops.rzeszow.pl

Aleksandra Rozmus

17 850 79 24

a.rozmus@rops.rzeszow.pl

Joanna Wiech

17 850 79 22

j.wiech@rops.rzeszow.pl

Bartosz Zgłobicki

17 850 79 25

b.zglobicki@rops.rzeszow.pl

 

 

e-rekrutacja@blizejrodziny.pl

 

 

 

Sentinel

Bartosz Świder

17 850 79 44

b.swider@rops.rzeszow.pl

Judyta Lignowska

17 850 79 20

j.lignowska@rops.rzeszow.pl

 

 

 

Mieszkalnictwo

Ewelina Bembenek

17 747 06 28

k.bembenek@rops.rzeszow.pl

 

 

 

Liderzy Kooperacji

Karolina Barnaś

17 174 06 38

k.barnas@rops.rzeszow.pl

Ewelina Pikuzińska

17 174 06 38

e.pikuzinska@rops.rzeszow.pl

Jan Marković

17 174 06 38

j.markovic@rops.rzeszow.pl

Damian Gorczyca

17 174 06 38

d.gorczyca@rops.rzeszow.pl

Dominika Szul

17 850 79 22

d.szul@rops.rzeszow.pl

 

 

 

OŚRODEK ADOPCYJNY [OA]

Jolanta Zarówna

17 747 06 37

j.zarowna@rops.rzeszow.pl

Marta Jaworska

17 747 06 37

m.jaworska@rops.rzeszow.pl

Marzena Cypryś

17 747 06 28

m.cyprys@rops.rzeszow.pl

Anna Kozłowska-Ferenc

17 747 06 29

a.ferenc@rops.rzeszow.pl

Monika Draus

17 747 06 06

m.draus@rops.rzeszow.pl

Elżbieta Gancarz

17 747 06 06

e.gancarz@rops.rzeszow.pl

Paulina Szuster-Twardy

17 853 46 66

p.szuster-twardy@rops.rzeszow.pl

Paulina Cielec

17 853 46 66

p.cielec@rops.rzeszow.pl

Agnieszka Zachacz

17 850 79 31

a.libudzka@rops.rzeszow.pl

Wioleta Jakielaszek

17 850 79 31

w.szczurek@rops.rzeszow.pl

Katarzyna Popko

17 850 79 31

k.popko@rops.rzeszow.pl

Bartosz Kołodziej

17 850 79 31

b.kolodziej@rops.rzeszow.pl

Ewa Rybka-Oktaba

17 850 79 30

e.oktaba@rops.rzeszow.pl

Urszula Dudek

17 850 79 30

u.dudek@rops.rzeszow.pl

Marzena Ślipko

17 747 06 29

m.slipko@rops.rzeszow.pl

Katarzyna Bieńkowska

17 747 06 29

m.bienkowska@rops.rzeszow.pl

Elżbieta Węglarska

17 747 06 28

e.weglarska@rops.rzeszow.pl