Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30.000 Euro

Zapytanie ofertowe - Realizacja usługi poligraficznej dla potrzeb Oddziału Polityki Społecznej i Wsparcia Rodziny.

data dodania: 2019-11-05 11:07:58

  Zapytanie ofertowe - przebudowa pokoju biurowego oraz remont sali konferencyjnej

  data dodania: 2019-10-31 16:18:13

   „Zapytanie ofertowe na usługę dotyczącą organizacji jednej dwudniowej wizyty studyjnej dla 15 osób na terenie województw: lubelskiego i podkarpackiego w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2018-2019” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach RPO WP 2014-2020.

   data dodania: 2019-10-31 10:31:53

    Zapytanie ofertowe na usługi poligraficzne raportów z badań prowadzonych dla ROPS w Rzeszowie w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2018-2019” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach RPO WP 2014-2020.

    data dodania: 2019-10-22 13:15:30

     Zapytanie ofertowe dotyczące „świadczenia usługi superwizora Partnerskich Zespołów Kooperacji”

     data dodania: 2019-08-19 17:55:21

      Świadczenie usługi na rzecz przeprowadzenia spotkań diagnostycznych osób/rodzin z członkami PZK w gminach/powiatach z terenu woj. podkarpackiego

      data dodania: 2019-08-09 09:20:53