Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30.000 Euro

Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym do każdego miejsca w kraju i za granicą

data dodania: 2019-12-20 17:59:41

  Zapytanie ofertowe - Realizacja usługi poligraficznej dla potrzeb Oddziału Polityki Społecznej i Wsparcia Rodziny.

  data dodania: 2019-11-15 16:16:51

   Zapytanie ofertowe - Realizacja usługi poligraficznej dla potrzeb Oddziału Polityki Społecznej i Wsparcia Rodziny.

   data dodania: 2019-11-05 11:07:58

    Zapytanie ofertowe - przebudowa pokoju biurowego oraz remont sali konferencyjnej

    data dodania: 2019-10-31 16:18:13

     „Zapytanie ofertowe na usługę dotyczącą organizacji jednej dwudniowej wizyty studyjnej dla 15 osób na terenie województw: lubelskiego i podkarpackiego w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2018-2019” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach RPO WP 2014-2020.

     data dodania: 2019-10-31 10:31:53

      Zapytanie ofertowe na usługi poligraficzne raportów z badań prowadzonych dla ROPS w Rzeszowie w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2018-2019” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach RPO WP 2014-2020.

      data dodania: 2019-10-22 13:15:30