Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30.000 Euro

Zapytanie ofertowe pn. : usługi trenerskie/ moderatorskie w formie spotkań online w ramach sieciowania podkarpackich podmiotów ekonomii społecznej w związku z realizacją działań w ramach projektu: „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2020-2022” współfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020”.

data dodania: 2020-05-25 11:18:28

  Zapytanie ofertowe pn. : usługi trenerskie/ moderatorskie w formie spotkań online w ramach sieciowania podkarpackich podmiotów ekonomii społecznej obejmujące Centra Integracji Społecznej oraz Kluby Integracji Społecznej w związku z realizacją działań w ramach projektu: „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2020-2022” współfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020”.

  data dodania: 2020-05-25 10:56:18

   Zapytanie ofertowe: Świadczenie usługi eksperckiej w zakresie ochrony danych osobowych w związku z realizacją projektu „ Liderzy kooperacji”.

   data dodania: 2020-05-19 15:54:29

    Zapytanie ofertowe - usługa informatyczna.

    data dodania: 2020-05-05 09:06:40

     Zapytanie ofertowe: organizacja dwóch edycji kiermaszów ekonomii społecznej w roku 2020.

     data dodania: 2020-03-04 10:21:00

      Zapytanie ofertowe: Świadczenie usługi cateringowej w związku z organizacją wojewódzkiej konferencji upowszechniającej model CUS oraz promującą konkurs na „Wsparcie tworzenia centrów usług wspólnych i rozwój dostarczanych przez nie usług”

      data dodania: 2020-01-30 15:35:46