Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30.000 Euro

Zakup środków ochrony osobistej dla instytucji z terenu województwa podkarpackiego w związku z realizacją projektu „Liderzy kooperacji”.

data dodania: 2020-08-06 15:33:12

  Zapytanie ofertowe na usługi szkoleniowe dla potrzeb Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie

  data dodania: 2020-08-04 15:19:41

   Zapytanie ofertowe na usługi przeprowadzenia szkoleń jedno i dwudniowych dla uczestników projektu z terenu województwa podkarpackiego i lubelskiego (woj. lubelskie: powiaty: opolski, świdnicki, chełmski, m. Chełm, krasnostawski, kraśnicki, hrubieszowski, zamojski, m. Zamość, janowski, tomaszowski, biłgorajski) obejmującej zapewnienie trenerów dla potrzeb Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w ramach realizacji projektu pn.: „Kompetencje plus”.

   data dodania: 2020-07-27 13:40:40

    Organizacja wyjazdów wytchnieniowych dla 1 gminy z województwa podkarpackiego: gminy Ostrów/powiatu ropczycko-sędziszowskiego”, w związku z realizacją projektu socjalnego oraz działań informacyjno-edukacyjnych dla gmin biorących udział w projekcie partnerskim pn. „Liderzy Kooperacji”

    data dodania: 2020-07-20 12:06:13

     Dostawa bonów na zakup środków czystości do 1 gminy z województwa podkarpackiego: gminy Zarzecze/powiatu przeworskiego, w związku z realizacją projektu socjalnego oraz działań informacyjno-edukacyjnych dla gmin biorących udział w projekcie partnerskim pn. „Liderzy Kooperacji”

     data dodania: 2020-07-20 12:04:57

      Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego do 2 gmin z województwa podkarpackiego: gminy Ostrów/powiatu ropczycko-sędziszowskiego, gminy Zarzecze/powiatu przeworskiego, w związku z realizacją projektu socjalnego oraz działań informacyjno-edukacyjnych dla gmin biorących udział w projekcie partnerskim pn. „Liderzy Kooperacji”

      data dodania: 2020-07-20 12:02:47