Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30.000 Euro

Zakup środków ochrony osobistej dla instytucji z terenu województwa podkarpackiego

data dodania: 2020-11-25 13:56:57

  Opracowanie scenariusza i produkcja na jego podstawie spotu informacyjno-edukacyjnego dotyczącego realizacji projektu ”Liderzy kooperacji”

  data dodania: 2020-10-22 14:24:20

   Zapytanie ofertowe pn. : usługi trenerskie/ moderatorskie w formie spotkań online w ramach sieciowania podkarpackich podmiotów ekonomii społecznej w związku z realizacją działań w ramach projektu: „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2020-2022” współfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020”.

   data dodania: 2020-10-22 12:04:33

    Usługi społeczne dla 6 gmin z województwa podkarpackiego: gminy Przeworsk/powiatu przeworskiego, gminy Trzebownisko/ powiatu rzeszowskiego, gminy Świlcza/powiatu rzeszowskiego, gminy Ostrów /powiatu ropczycko-sędziszowskiego, gminy Krempna/powiatu jasielskiego, gminy Zarzecze/powiatu przeworskiego

    data dodania: 2020-09-28 11:12:21

     Zapytanie ofertowe - usługi szkoleniowe dla potrzeb Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie

     data dodania: 2020-09-25 11:41:11

      Zapytanie ofertowe pn.: Usługi społeczne dla 6 gmin z województwa podkarpackiego: gminy Przeworsk/powiatu przeworskiego, gminy Trzebownisko/ powiatu rzeszowskiego, gminy Świlcza/powiatu rzeszowskiego, gminy Ostrów /powiatu ropczycko-sędziszowskiego, gminy Krempna/powiatu jasielskiego, gminy Zarzecze/powiatu przeworskiego

      data dodania: 2020-09-18 14:01:14