Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

Zamówienia publiczne o wartości powyżej 30.000 Euro

Świadczenie usług animatora Partnerskiego Zespołu Kooperacji dla podmiotów z gmin i powiatów w województwie podkarpackim

data dodania: 2019-06-13 16:10:05

  Przetarg nieograniczony pn.: „Przeprowadzenie ewaluacji systemu wsparcia ekonomii społecznej”.

  data dodania: 2019-05-24 16:25:18

   Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi Pn.: „usługi trenerskie/ moderatorskie” w formie spotkań w ramach sieciowania podkarpackich podmiotów ekonomii społecznej w związku z realizacją działań w ramach.: „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2018-2019” współfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020.

   data dodania: 2019-05-24 16:17:19

    Organizacja spotkania makroregionalnego w Sandomierzu.

    data dodania: 2019-05-20 16:32:38

     Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi dot. organizacji wizyt studyjnych w związku z realizacją działań w ramach projektu „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2018-2019”

     data dodania: 2019-04-10 10:57:57

      Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi Pn.: „usługi trenerskie/ moderatorskie” w formie spotkań w ramach sieciowania podkarpackich podmiotów ekonomii społecznej obejmującej spółdzielnie socjalne oraz przedsiębiorstwa społeczne w związku z realizacją działań w ramach.: „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2018-2019” współfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Podkarpackiego 2014-2020

      data dodania: 2019-04-10 10:52:01

       Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi dot. świadczenia usługi hotelarskiej, restauracyjnej i noclegowej wraz z najmem sali w związku z realizacją dwudniowego spotkania warsztatowego ROPS-OWES w ramach.: „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2018-2019”

       data dodania: 2019-03-29 16:50:42

        Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.: „Usługi doradztwa specjalistycznego z zakresu stosowania klauzul społecznych i innych aspektów społecznych w zamówieniach publicznych.”

        data dodania: 2019-03-29 09:43:08

         Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi Pn.: „usługi trenerskie/ moderatorskie” w formie spotkań w ramach sieciowania podkarpackich podmiotów ekonomii społecznej obejmującej spółdzielnie socjalne oraz przedsiębiorstwa społeczne w związku z realizacją działań w ramach.: „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2018-2019” współfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020.

         data dodania: 2019-03-27 12:44:37

          Usługa społeczna art. 138 o Pzp – „Organizacja szkoleń, obejmująca zapewnienie sal, wyżywienia i noclegów na terenie województwa lubelskiego”.

          data dodania: 2019-03-26 17:21:13