Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

Zamówienia publiczne o wartości powyżej 30.000 Euro

Organizacja 5 spotkań makroregionalnych w Sandomierzu

data dodania: 2019-08-13 09:39:11

  Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi dot. świadczenia kompleksowej usługi organizacji warsztatów wyjazdowych pn. Forum Inicjatyw Lokalnych – Przedsiębiorcza Polska Wschodnia. Ekonomia społeczna i solidarna na wschodzie kraju.

  data dodania: 2019-07-31 11:40:15

   Świadczenie usług badawczych stanu sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim

   data dodania: 2019-07-11 10:22:46

    Świadczenie usług animatora Partnerskiego Zespołu Kooperacji dla podmiotów z gmin i powiatów w województwie podkarpackim

    data dodania: 2019-06-13 16:10:05

    Do pobrania:


    Aktualizacja z dnia 19.06.2019 r.     Przetarg nieograniczony pn.: „Przeprowadzenie ewaluacji systemu wsparcia ekonomii społecznej”.

     data dodania: 2019-05-24 16:25:18

      Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi Pn.: „usługi trenerskie/ moderatorskie” w formie spotkań w ramach sieciowania podkarpackich podmiotów ekonomii społecznej w związku z realizacją działań w ramach.: „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2018-2019” współfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020.

      data dodania: 2019-05-24 16:17:19

       Organizacja spotkania makroregionalnego w Sandomierzu.

       data dodania: 2019-05-20 16:32:38

        Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi dot. organizacji wizyt studyjnych w związku z realizacją działań w ramach projektu „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2018-2019”

        data dodania: 2019-04-10 10:57:57

         Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi Pn.: „usługi trenerskie/ moderatorskie” w formie spotkań w ramach sieciowania podkarpackich podmiotów ekonomii społecznej obejmującej spółdzielnie socjalne oraz przedsiębiorstwa społeczne w związku z realizacją działań w ramach.: „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2018-2019” współfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Podkarpackiego 2014-2020

         data dodania: 2019-04-10 10:52:01

          Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi dot. świadczenia usługi hotelarskiej, restauracyjnej i noclegowej wraz z najmem sali w związku z realizacją dwudniowego spotkania warsztatowego ROPS-OWES w ramach.: „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2018-2019”

          data dodania: 2019-03-29 16:50:42