Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać

Zamówienia publiczne o wartości powyżej 30.000 Euro

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi organizacji szkoleń/warsztatów obejmująca zapewnienie trenerów/wykładowców pn.: „Formy pracy terapeutycznej i opieki nad osobami starszymi przebywającymi w instytucjach pomocy społecznej”

data dodania: 2018-10-18 13:31:05

  Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi świadczenie usługi hotelarskiej, restauracyjnej i noclegowej wraz z najmem sal w związku z realizacją trzydniowych szkoleń /warsztatów pn.: „Formy pracy terapeutycznej i opieki nad osobami starszymi przebywającymi w instytucjach pomocy społecznej”.

  data dodania: 2018-10-18 13:21:55

   Przetarg nieograniczony – Opracowanie filmów szkoleniowych w formie interaktywnych wykładów wideo.

   data dodania: 2018-10-04 13:32:23

    Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi Pn.: „usługi trenerskie/ moderatorskie” w formie spotkań w ramach sieciowania podkarpackich Centrów Integracji Społecznej (CIS) i Klubów Integracji Społecznej (KIS) w związku z realizacją działań w ramach.: „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2018-2019” współfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020.

    data dodania: 2018-10-04 10:18:50

     Usługa społeczna art. 138 o Pzp – „Organizacja superwizji, obejmująca zapewnienie trenerów na terenie województwa podlaskiego”.

     data dodania: 2018-09-27 10:18:10

      Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi dot. dwudniowej wizyty studyjnej w związku z realizacją działań w ramach.: "Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2018-2019" współfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020.

      data dodania: 2018-09-27 09:31:17

       Przetarg nieograniczony – stworzenie platformy edukacyjnej oraz zarządzanie nią od strony technicznej

       data dodania: 2018-09-24 15:59:09

        Usługa społeczna art. 138 o ustawy Pzp – organizacja spotkania makroregionalnego, obejmująca zapewnienie sal, wyżywienia i noclegów

        data dodania: 2018-09-20 17:13:23

         Usługa społeczna art. 138 o - Organizacja dwóch trzydniowych partnerskich spotkań wymiany doświadczeń

         data dodania: 2018-09-14 12:27:14

          „Organizacja superwizji, obejmująca zapewnienie trenerów”

          data dodania: 2018-09-13 13:40:33