Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

Zamówienia publiczne o wartości powyżej 30.000 Euro

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.: "organizacja dwudniowego spotkania makroregionalnego w Białymstoku, obejmująca zapewnienie sal, wyżywienia i noclegów dla 45 osób"

  Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.: "organizacja spotkania makroregionalnego"

  data dodania: 2018-11-23 13:20:01

   Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi świadczenie usługi hotelarskiej, restauracyjnej i noclegowej wraz z najmem sal w związku z realizacją trzydniowych szkoleń /warsztatów pn.: „Formy pracy terapeutycznej i opieki nad osobami starszymi przebywającymi w instytucjach pomocy społecznej”.

   data dodania: 2018-11-08 08:06:18

    Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.: "organizacja spotkania makroregionalnego"

    data dodania: 2018-11-07 12:43:17

     Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi organizacji szkoleń/warsztatów obejmująca zapewnienie trenerów/wykładowców pn.: „Formy pracy terapeutycznej i opieki nad osobami starszymi przebywającymi w instytucjach pomocy społecznej”

     data dodania: 2018-10-18 13:31:05

      Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi świadczenie usługi hotelarskiej, restauracyjnej i noclegowej wraz z najmem sal w związku z realizacją trzydniowych szkoleń /warsztatów pn.: „Formy pracy terapeutycznej i opieki nad osobami starszymi przebywającymi w instytucjach pomocy społecznej”.

      data dodania: 2018-10-18 13:21:55

       Przetarg nieograniczony – Opracowanie filmów szkoleniowych w formie interaktywnych wykładów wideo.

       data dodania: 2018-10-04 13:32:23

        Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi Pn.: „usługi trenerskie/ moderatorskie” w formie spotkań w ramach sieciowania podkarpackich Centrów Integracji Społecznej (CIS) i Klubów Integracji Społecznej (KIS) w związku z realizacją działań w ramach.: „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2018-2019” współfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020.

        data dodania: 2018-10-04 10:18:50

         Usługa społeczna art. 138 o Pzp – „Organizacja superwizji, obejmująca zapewnienie trenerów na terenie województwa podlaskiego”.

         data dodania: 2018-09-27 10:18:10

          Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi dot. dwudniowej wizyty studyjnej w związku z realizacją działań w ramach.: "Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2018-2019" współfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020.

          data dodania: 2018-09-27 09:31:17