Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać

Zamówienia publiczne o wartości powyżej 30.000 Euro

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.: usługi przeprowadzenia seminariów z ekonomii społecznej w rewitalizacji podczas spotkań powiatowych organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie

data dodania: 2018-07-23 15:44:47

  Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.: „usługi trenerskie/moderatorskie”

  data dodania: 2018-07-16 12:17:01

   Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn. "Usługi szkoleniowe dla potrzeb Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie"

   data dodania: 2018-07-16 12:01:45

    Usługa społeczna art. 138 o – organizacja spotkania makroregionalnego

    data dodania: 2018-06-29 13:38:06

     Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.: „dotyczące usługi doradztwa specjalistycznego w zakresie wypracowania Modelu Kooperacji”

     data dodania: 2018-06-28 15:09:13

      Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.: usługi przeprowadzenie seminariów z ekonomii społecznej w rewitalizacji podczas spotkań powiatowych organizowanych przez ROPS w Rzeszowie

      data dodania: 2018-06-25 15:45:07

       Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn. "Usługi trenerskie/moderatorskie"

       data dodania: 2018-06-25 15:44:12

        Usługi społeczne – art. 138 o ustawy Pzp – „Organizacja szkoleń obejmująca zapewnienie sal i wyżywienia – Szkoła Kooperacji, poziom regionalny”

        data dodania: 2018-06-22 11:20:06

         Usługi społeczne – art. 138 o ustawy Pzp „Organizacja szkoleń, obejmująca zapewnienie trenerów – Szkoła Kooperacji, poziom regionalny”

         data dodania: 2018-06-22 11:19:15

          Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi dot. świadczenia usługi hotelarskiej, restauracyjnej i noclegowej wraz z najmem sali w związku z realizacją działań w ramach projektu pozakonkursowego ROPS w Rzeszowie pn. „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2018-2019” współfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 – dwudniowe spotkanie ROPS-OWES

          data dodania: 2018-06-13 11:01:18