Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać

Zamówienia publiczne o wartości powyżej 30.000 Euro

Usługi społeczne – art. 138 o ustawy Pzp – „Organizacja szkoleń obejmująca zapewnienie sal i wyżywienia – Szkoła Kooperacji, poziom regionalny”

data dodania: 2018-06-22 11:20:06

  Usługi społeczne – art. 138 o ustawy Pzp „Organizacja szkoleń, obejmująca zapewnienie trenerów – Szkoła Kooperacji, poziom regionalny”

  data dodania: 2018-06-22 11:19:15

   Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi dot. świadczenia usługi hotelarskiej, restauracyjnej i noclegowej wraz z najmem sali w związku z realizacją działań w ramach projektu pozakonkursowego ROPS w Rzeszowie pn. „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2018-2019” współfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 – dwudniowe spotkanie ROPS-OWES

   data dodania: 2018-06-13 11:01:18

    Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn. "Usługi trenerskie/moderatorskie"

    data dodania: 2018-06-11 10:13:58

     Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn. "Usługi trenerskie/moderatorskie"

     data dodania: 2018-06-04 14:29:03

      Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn. "Usługi szkoleniowe dla potrzeb Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie"

      data dodania: 2018-06-04 14:24:39

       Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi dot. świadczenia usługi hotelarskiej, restauracyjnej i noclegowej wraz z najmem sali w związku z realizacją działań w ramach.: „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2018-2019” współfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 – dwudniowe spotkanie ROPS-OWES.

       data dodania: 2018-05-29 10:41:12

        Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi dot. świadczenia usługi hotelarskiej, restauracyjnej wraz z najmem sali w związku z realizacją działań w ramach.: „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2018-2019” współfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 – spotkania sieci, spotkania powiatowe oraz posiedzenia PKRES.

        data dodania: 2018-05-29 10:24:06

         Przetarg nieograniczony – organizacja i przeprowadzenie badań fokusowych

         data dodania: 2018-05-29 10:12:57

          Usługi doradcze dla podmiotów ekonomii społecznej z woj. podkarpackiego z technicznej obsługi portalu sprzedażowego www.wspierajiwybieraj.pl

          data dodania: 2018-05-17 11:56:29