Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

Aktualności

Spotkanie makroregionalne 10-11 czerwca 2019 r.

W dniach 10-11 czerwca w Sandomierzu w ramach projektu „Liderzy kooperacji” odbyło się pierwsze od momentu rozpoczęcia prac nad testowaniem Modelu Kooperacji spotkanie makroregionalne. Oprócz członków zespołów projektowych z wszystkich pięciu zaangażowanych w działania województw, w Sandomierzu pojawili się także liczni przedstawiciele Wojewódzkich Podmiotów Sektorowych działających na obszarze makroregionu I.

więcej

Wyniki rekrutacji Gmin wiejskich i Powiatów do II Kamienia Milowego w ramach projektu „Liderzy kooperacji”

W dniu 22.05.2019 r. zakończyła się rekrutacja gmin wiejskich i powiatów do udziału w II Kamieniu Milowym w ramach  projektu „Liderzy kooperacji”. Komisja rekrutacyjna dokonała weryfikacji zgłoszeń, która pozwoliła na utworzenie:

  • listy gmin i powiatów zakwalifikowanych do udziału w II Kamieniu Milowym,
  • listy rezerwowej.
więcej

Podpisanie porozumienia dot. powołania Wojewódzkiego Zespołu Kooperacji

13 maja 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim w  Rzeszowie, odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia dot. powołania Wojewódzkiego Zespołu Kooperacji w ramach projektu „Liderzy kooperacji”. Reprezentanci sześciu podkarpackich instytucji formalnie potwierdzili ich uczestnictwo w kolejnym etapie działań projektowych .

więcej

Spotkania z PCPR-ami przed II Kamieniem Milowym w projekcie Liderzy kooperacji

Przygotowania do rekrutacji gmin i powiatów do udziału w II Kamieniu Milowym obejmowały także spotkania informacyjne z reprezentantami Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie. Odbyły się one między 5 a 18 kwietnia, po jednym w każdym z województw zaangażowanych w projekt.

więcej

Zaproszenie dla Powiatów i Gmin wiejskich z województwa podkarpackiego do udziału w rekrutacji do II Kamienia Milowego Projektu „Liderzy kooperacji”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza Powiaty oraz Gminy wiejskie do uczestnictwa w II Kamieniu Milowym projektu „Liderzy kooperacji”, podczas którego zostanie wdrożony oraz przetestowany Model Kooperacji opracowany w pierwszym etapie projektu.

więcej

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI UCZESTNICTWA W TESTOWANIU MODELU KOOPERACJI W RAMACH PROJEKTU PN.”LIDERZY KOOPERACJI”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie z terenu województwa podkarpackiego do udziału w spotkaniu dotyczącym możliwości uczestnictwa w testowaniu Modelu Kooperacji opracowanego w pierwszym etapie projektu „Liderzy kooperacji”.

więcej

Spotkanie Zespołów ds. Modelu oraz Komitetu Sterującego w Białymstoku

Spotkanie Zespołów ds. Modelu oraz Komitetu Sterującego, które odbyło się w Białymstoku w dniach 18-19 marca 2019 r., praktycznie zakończyło I Kamień Milowy w ramach projektu Liderzy kooperacji. Tematem przewodnim rozmów nie były jednak podsumowania, a plany na bliższą i dalszą przyszłość.

więcej

Konsultacje Modelu kooperacji w projekcie Liderzy kooperacji

W dniach 25 i 28 stycznia 2019 r. w Rzeszowie odbyły się konsultacje Modelu kooperacji w ramach projektu Liderzy kooperacji. Dostarczyły one kolejnych informacji pozwalających na udoskonalenie Modelu przed przystąpieniem do jego testowania w praktyce.

więcej

19 grudnia 2018 r. w Sandomierzu odbyło się drugie ogólnopolskie spotkanie 3 Komitetów Sterujących z Makroregionów realizujących projekty w obszarze wypracowania modeli kooperacji oraz szkolenie dla przedstawicieli wojewódzkich podmiotów sektorowych.

19 grudnia 2018 r. w Sandomierzu odbyło się drugie ogólnopolskie spotkanie 3 Komitetów Sterujących z udziałem przedstawicieli Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej realizujących projekty w trzech Makroregionach w obszarze wypracowania modeli kooperacji.

więcej

W dniach 17-18 grudnia 2018 r. w Sandomierzu odbyło się czwarte spotkanie Zespołów ds. Modelu oraz Komitetu Sterującego na poziomie makroregionalnym w ramach projektu „Liderzy kooperacji”. Spotkanie koncentrowało się głownie na podsumowaniu dotychczasowej realizacji projektu oraz omówieniu następnych etapów.

W dniach 17-18 grudnia 2018 r. w Sandomierzu odbyło się czwarte spotkanie Zespołów ds. Modelu oraz Komitetu Sterującego na poziomie makroregionalnym w ramach projektu „Liderzy kooperacji”. Spotkanie koncentrowało się głownie na podsumowaniu dotychczasowej realizacji projektu oraz omówieniu następnych etapów.

więcej