Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

Aktualności

Zaproszenie dla Powiatów i Gmin wiejskich z województwa podkarpackiego do udziału w rekrutacji do II Kamienia Milowego Projektu „Liderzy kooperacji”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza Powiaty oraz Gminy wiejskie do uczestnictwa w II Kamieniu Milowym projektu „Liderzy kooperacji”, podczas którego zostanie wdrożony oraz przetestowany Model Kooperacji opracowany w pierwszym etapie projektu.

więcej

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI UCZESTNICTWA W TESTOWANIU MODELU KOOPERACJI W RAMACH PROJEKTU PN.”LIDERZY KOOPERACJI”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie z terenu województwa podkarpackiego do udziału w spotkaniu dotyczącym możliwości uczestnictwa w testowaniu Modelu Kooperacji opracowanego w pierwszym etapie projektu „Liderzy kooperacji”.

więcej

Spotkanie Zespołów ds. Modelu oraz Komitetu Sterującego w Białymstoku

Spotkanie Zespołów ds. Modelu oraz Komitetu Sterującego, które odbyło się w Białymstoku w dniach 18-19 marca 2019 r., praktycznie zakończyło I Kamień Milowy w ramach projektu Liderzy kooperacji. Tematem przewodnim rozmów nie były jednak podsumowania, a plany na bliższą i dalszą przyszłość.

więcej

Konsultacje Modelu kooperacji w projekcie Liderzy kooperacji

W dniach 25 i 28 stycznia 2019 r. w Rzeszowie odbyły się konsultacje Modelu kooperacji w ramach projektu Liderzy kooperacji. Dostarczyły one kolejnych informacji pozwalających na udoskonalenie Modelu przed przystąpieniem do jego testowania w praktyce.

więcej

19 grudnia 2018 r. w Sandomierzu odbyło się drugie ogólnopolskie spotkanie 3 Komitetów Sterujących z Makroregionów realizujących projekty w obszarze wypracowania modeli kooperacji oraz szkolenie dla przedstawicieli wojewódzkich podmiotów sektorowych.

19 grudnia 2018 r. w Sandomierzu odbyło się drugie ogólnopolskie spotkanie 3 Komitetów Sterujących z udziałem przedstawicieli Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej realizujących projekty w trzech Makroregionach w obszarze wypracowania modeli kooperacji.

więcej

W dniach 17-18 grudnia 2018 r. w Sandomierzu odbyło się czwarte spotkanie Zespołów ds. Modelu oraz Komitetu Sterującego na poziomie makroregionalnym w ramach projektu „Liderzy kooperacji”. Spotkanie koncentrowało się głownie na podsumowaniu dotychczasowej realizacji projektu oraz omówieniu następnych etapów.

W dniach 17-18 grudnia 2018 r. w Sandomierzu odbyło się czwarte spotkanie Zespołów ds. Modelu oraz Komitetu Sterującego na poziomie makroregionalnym w ramach projektu „Liderzy kooperacji”. Spotkanie koncentrowało się głownie na podsumowaniu dotychczasowej realizacji projektu oraz omówieniu następnych etapów.

więcej

Zakończenie prac warsztatowych w Gminno-Powiatowych Zespołach Kooperacji w ramach projektu „Liderzy kooperacji”.

Zakończono prace warsztatowe w Gminno-Powiatowych Zespołach Kooperacji (G-PZK), w ramach których wypracowano założenia Modelu Kooperacji. W ośmiu Zespołach odbyło się siedem 6-cio godzinnych spotkań.

więcej

Spotkanie Eksperta ds. Metodyki, Zespołu ds. Modelu z wojewódzkimi podmiotami sektorowymi oraz animatorami Gminno-Powiatowych Zespołów Kooperacji w ramach projektu „Liderzy kooperacji”.

W grudniu w Rzeszowie osoby zaangażowane na co dzień w projekt „Liderzy kooperacji” spotkały się z ze sobą, by podsumować efekty pracy nad kończącą się pracą w I Kamieniu Milowym. Specjalnymi gośćmi tej minikonferencji byli reprezentanci wojewódzkich podmiotów sektorowych: Komendy Wojewódzkiej Policji, Wojewódzkiego Urzędu Pracy czy Wojewódzkiego Kuratorium Oświaty.

więcej

Spotkanie Makroregionalne projektu „Liderzy Kooperacji” w Sandomierzu

W dniach 22-23 października 2018 w Sandomierzu odbyło kolejne z cyklicznych spotkań makroregionalnych w ramach projektu „Liderzy kooperacji”. Dyskusje koncentrowały się na podsumowywaniu dotychczasowych osiągnięć i rozważaniu, jak wykorzystać je jako podstawę dalszych wysiłków.

więcej

Partnerskie Spotkanie Wymiany Doświadczeń w ramach projektu pn. „ Liderzy Kooperacji”

W dniach 15-17.10.2018r. , w Tomaszowie Lubelskim w ramach projektu pn. „ Liderzy Kooperacji”, odbyło się Partnerskie Spotkanie Wymiany Doświadczeń, w którym udział wzięło 38 przedstawicieli Gminno-Powiatowych Zespołów Kooperacji  (G-PZK) z terenu województwa podkarpackiego, w tym członkowie Zespołu ds. Modelu.

więcej