Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

Aktualności

Spotkanie Trzech Komitetów Sterujących w Toruniu

W dniach 07-08.09.2020r. w Toruniu odbyło się spotkanie Komitetów Sterujących wszystkich trzech projektów aktualnie testujących Modele kooperacji. Było to piąte spotkanie z cyklu i zarazem pierwsze organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu – lidera projektu pn. „Kooperacja – efektywna i skuteczna”.

więcej

Spotkanie podsumowujące realizację projektu „Liderzy kooperacji” w gminie Zarzecze

W dniu 6 września Pan Jerzy Jęczmienionka – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie wziął udział w spotkaniu podsumowującym realizację projektu „Liderzy kooperacji” w gminie Zarzecze, które odbyło się w Zespole Pałacowo-Parkowym.

więcej

Rozpoczęła się realizacja projektów socjalnych w „Liderach kooperacji”

Rozpoczęła się realizacja projektów socjalnych dla gmin uczestniczących w projekcie „Liderzy kooperacji”. Projekty socjalne są skierowane dla osób/rodzin/grup objętych testowaniem Modelu Kooperacji.

więcej

Zakończenie szkoleń w ramach Szkoły kooperacji w projekcie „Liderzy kooperacji”

W czerwcu i w lipcu 2020 odbyła się II cześć szkoleń w ramach Szkoły Kooperacji dla członków Partnerskich Zespołów Kooperacji z gmin: Krempna, Ostrów, Przeworsk, Świlcza, Trzebownisko i Zarzecze, biorących udział w projekcie pn. „Liderzy kooperacji”.

więcej

Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w walce z SARS-CoV-2

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, mając na celu wsparcie placówek opieki całodobowej w walce z covid-19, realizuje trzy projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.  Są to:

  1. „Liderzy Kooperacji”,
  2. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”
  3. „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2020-2022”,
więcej

Działania w projekcie „Liderzy kooperacji” w czasie pandemii koronawirusa

Celem Modelu Kooperacji w Gminach Wiejskich jest między innymi wzmocnienie kompetencji służb i współpracy pomiędzy nimi, a sam wypracowany Model ma być uniwersalny. Jak możemy kooperować w okresie kwarantanny, aby była to współpraca użyteczna dla podmiotów w gminach wiejskich?

W związku z zaistniałą sytuacją poszczególne podmioty zaangażowane w prace Modelem powinny podjąć starania o dostosowanie do istniejących obecnie możliwości swoich zadań, które mają realny wpływ na przebieg projektu.

więcej

IX spotkanie Zespołów ds. Modelu oraz Komitetu Sterującego projektem „Liderzy kooperacji”

W dniach 9-10 marca 2020 r. odbyło się IX spotkanie Zespołów ds. Modelu oraz Komitetu Sterującego projektem „Liderzy kooperacji”. Ponadto w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Wojewódzkich Podmiotów Sektorowych działających na obszarze makroregionu I.

więcej

Spotkanie edukacyjno-informacyjne w Urzędzie Marszałkowskim, zrealizowane w ramach projektu pn.: „Liderzy kooperacji”.

9 stycznia 2020 r. o godzinie 10.00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego odbyło się spotkanie informacyjno-edukacyjne dla władz gmin i powiatów, Wojewódzkiego Zespołu Kooperacji, Partnerskich Zespołów Kooperacji, Animatorów gminnych i powiatowych oraz członków Zespołu ds. Modelu zaangażowanych w realizację projektu pn. „Liderzy kooperacji”.

więcej

Szkolenie w ramach Szkoły Kooperacji

W miesiącach październik, listopad, grudzień odbyła się I cześć szkoleń w ramach Szkoły Kooperacji dla członków Partnerskich Zespołów Kooperacji z gmin: Krempna, Ostrów, Przeworsk, Świlcza, Trzebownisko i Zarzecze, biorących udział w projekcie pn. „Liderzy kooperacji”.

więcej

Spotkanie makroregionalne 9-10 grudnia 2019 r.

W dniach 9-10 grudnia w Sandomierzu odbyło się ósme spotkanie makroregionalne realizowane w ramach projektu „Liderzy Kooperacji”. Podczas pracy członkowie Zespołów ds. Modelu poruszali tematykę związaną m.in. z Platformą Edukacyjną, planowaniem projektów socjalnych oraz budżetem na przyszły rok.

więcej