Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

Aktualności

Film informacyjno-edukacyjny podsumowujący efekty współpracy podmiotów w ramach testowania Modelu kooperacji w projekcie „Liderzy kooperacji”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zrealizował zamówienie na produkcję filmu podsumowującego realizację II kamienia milowego, w ramach projektu „Liderzy kooperacji”, czyli etapu testowania Modelu kooperacji w gminach wiejskich.

więcej

Podsumowanie udziału Wojewódzkich Podmiotów Sektorowych w projekcie „Liderzy kooperacji”

W dniu 28 stycznia w sali konferencyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie odbyło się spotkanie podsumowujące udział Wojewódzkich Podmiotów Sektorowych w etapie testowania Modelu kooperacji wypracowanego w ramach projektu „Liderzy kooperacji”.

więcej

Środki ochrony osobistej dla 265 instytucji z terenu województwa podkarpackiego w ramach projektu „Liderzy kooperacji”

W związku z kolejną falą zachorowań na COVID-19 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w ramach projektu „Liderzy kooperacji” uruchomił kolejną turę wsparcia dla placówek świadczących całodobową pomoc dla osób chorych oraz będących w kryzysie bezdomności.;.

więcej

Zakończenie II Kamienia Milowego w projekcie „Liderzy kooperacji”

W dniu 15 grudnia 2020 r. odbyło się zdalne spotkanie Zespołów ds. Modelu oraz Komitetu Sterującego projektem „Liderzy kooperacji”.

więcej

Spotkanie Trzech Komitetów Sterujących w Toruniu

W dniach 07-08.09.2020r. w Toruniu odbyło się spotkanie Komitetów Sterujących wszystkich trzech projektów aktualnie testujących Modele kooperacji. Było to piąte spotkanie z cyklu i zarazem pierwsze organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu – lidera projektu pn. „Kooperacja – efektywna i skuteczna”.

więcej

Spotkanie podsumowujące realizację projektu „Liderzy kooperacji” w gminie Zarzecze

W dniu 6 września Pan Jerzy Jęczmienionka – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie wziął udział w spotkaniu podsumowującym realizację projektu „Liderzy kooperacji” w gminie Zarzecze, które odbyło się w Zespole Pałacowo-Parkowym.

więcej

Rozpoczęła się realizacja projektów socjalnych w „Liderach kooperacji”

Rozpoczęła się realizacja projektów socjalnych dla gmin uczestniczących w projekcie „Liderzy kooperacji”. Projekty socjalne są skierowane dla osób/rodzin/grup objętych testowaniem Modelu Kooperacji.

więcej

Zakończenie szkoleń w ramach Szkoły kooperacji w projekcie „Liderzy kooperacji”

W czerwcu i w lipcu 2020 odbyła się II cześć szkoleń w ramach Szkoły Kooperacji dla członków Partnerskich Zespołów Kooperacji z gmin: Krempna, Ostrów, Przeworsk, Świlcza, Trzebownisko i Zarzecze, biorących udział w projekcie pn. „Liderzy kooperacji”.

więcej

Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w walce z SARS-CoV-2

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, mając na celu wsparcie placówek opieki całodobowej w walce z covid-19, realizuje trzy projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.  Są to:

  1. „Liderzy Kooperacji”,
  2. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”
  3. „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2020-2022”,
więcej

Działania w projekcie „Liderzy kooperacji” w czasie pandemii koronawirusa

Celem Modelu Kooperacji w Gminach Wiejskich jest między innymi wzmocnienie kompetencji służb i współpracy pomiędzy nimi, a sam wypracowany Model ma być uniwersalny. Jak możemy kooperować w okresie kwarantanny, aby była to współpraca użyteczna dla podmiotów w gminach wiejskich?

W związku z zaistniałą sytuacją poszczególne podmioty zaangażowane w prace Modelem powinny podjąć starania o dostosowanie do istniejących obecnie możliwości swoich zadań, które mają realny wpływ na przebieg projektu.

więcej