Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

Aktualności

Spotkanie Makroregionalne projektu „Liderzy Kooperacji” w Sandomierzu

W dniach 22-23 października 2018 w Sandomierzu odbyło kolejne z cyklicznych spotkań makroregionalnych w ramach projektu „Liderzy kooperacji”. Dyskusje koncentrowały się na podsumowywaniu dotychczasowych osiągnięć i rozważaniu, jak wykorzystać je jako podstawę dalszych wysiłków.

więcej

Partnerskie Spotkanie Wymiany Doświadczeń w ramach projektu pn. „ Liderzy Kooperacji”

W dniach 15-17.10.2018r. , w Tomaszowie Lubelskim w ramach projektu pn. „ Liderzy Kooperacji”, odbyło się Partnerskie Spotkanie Wymiany Doświadczeń, w którym udział wzięło 38 przedstawicieli Gminno-Powiatowych Zespołów Kooperacji  (G-PZK) z terenu województwa podkarpackiego, w tym członkowie Zespołu ds. Modelu.

więcej

Pierwsze rezultaty projektu „Liderzy kooperacji”

Wkrótce minie pół roku od rozpoczęcia realizacji projektu „Liderzy kooperacji”. Zrekrutowano już uczestników, utworzono Gminno-Powiatowe Zespoły Kooperacji oraz...

więcej

Makroregionalne spotkania w ramach realizowanego projektu „Liderzy kooperacji”.

16-17 lipca w Rzeszowie odbyło się kolejne spotkanie Zespołów ds. Modelu oraz Komitetu Sterującego projektu „Liderzy kooperacji”....

więcej

Spotkanie Zespołów ds. Modelu oraz Komitetu Sterującego projektem „Liderzy kooperacji”.

W dniach 26-27.04.2018 r. w Lublinie odbyło się pierwsze spotkanie 5 Zespołów ds. Modelu. Podczas spotkania pogłębiono wiedzę z zakresu kooperacji oraz omówiono...

więcej

Rekrutacja gmin wiejskich do projektu „Liderzy kooperacji”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie rozpoczął rekrutacje gmin wiejskich do projektu „Liderzy kooperacji”. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Regionalnymi Ośrodkami Polityki Społecznej...

więcej