Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

Aktualności

Spotkanie trzech Komitetów Sterujących w Ustroniu

W dniach 14-15 listopada w Ustroniu odbyło się wspólne spotkanie trzech Komitetów  Sterujących realizujących wdrażanie Modelu Kooperacji w gminach miejskich (makroregion południowy), miejsko-wiejskich (makroregion północno-zachodni) i wiejskich (makroregion wschodni).

więcej

Wrześniowe warsztaty diagnostyczne

We wrześniu w gminach uczestniczących w projekcie „Liderzy Kooperacji” odbyły się warsztaty diagnostyczne z udziałem rodzin objętych wsparciem.

więcej

Spotkanie makroregionalne 30 września - 1 października 2019 r.

W dniach 30 września - 1 października 2019 r. w Sandomierzu odbyło się  siódme spotkanie makroregionalne w ramach projektu „Liderzy kooperacji”. Głównym tematem rozmów Zespołów ds. Modelu oraz Komitetu Sterującego było omówienie aktualnego stanu postępów w pracy nad testowaniem Modelu w II kamieniu milowym.

więcej

Partnerskie Zespoły Kooperacji z Podkarpacia wymieniają doświadczenia

W dniach 16-18 września 2019 r., członkowie Partnerskich Zespołów Kooperacji (PZK), Wojewódzkiego Zespołu Kooperacji oraz Zespołu ds. Modelu z województwa podkarpackiego uczestniczyli w trzydniowym partnerskim spotkaniu wymiany doświadczeń, które zostało zorganizowane w ramach projektu „Liderzy kooperacji”.

więcej

Spotkanie animatorów w projekcie „Liderzy kooperacji”

8 lipca odbyło się pierwsze spotkanie z animatorkami Partnerskich Zespołów Kooperacji województwa podkarpackiego, zaangażowanymi w realizację II Kamienia Milowego projektu „Liderzy kooperacji”. Jego głównym celem było przedstawienie osobom pełniącym tę odpowiedzialną funkcję podstawowych kwestii merytorycznych, organizacyjnych, prawnych i technicznych związanych z pracą PZK w najbliższych miesiącach.

więcej

Spotkanie trzech Komitetów Sterujących

W dniach 26-27 czerwca w Katowicach odbyło się spotkanie Komitetów Sterujących wszystkich trzech projektów budujących Modele kooperacji. Oprócz gospodarzy z makroregionu południowego, którzy tworzą Model kooperacji dla gmin miejskich, w spotkaniu wzięli udział reprezentanci makroregionów północno-zachodniego oraz wschodniego, działający odpowiednio na rzecz gmin miejsko-wiejskich oraz wiejskich.

więcej

Spotkanie makroregionalne 10-11 czerwca 2019 r.

W dniach 10-11 czerwca w Sandomierzu w ramach projektu „Liderzy kooperacji” odbyło się pierwsze od momentu rozpoczęcia prac nad testowaniem Modelu Kooperacji spotkanie makroregionalne. Oprócz członków zespołów projektowych z wszystkich pięciu zaangażowanych w działania województw, w Sandomierzu pojawili się także liczni przedstawiciele Wojewódzkich Podmiotów Sektorowych działających na obszarze makroregionu I.

więcej

Wyniki rekrutacji Gmin wiejskich i Powiatów do II Kamienia Milowego w ramach projektu „Liderzy kooperacji”

W dniu 22.05.2019 r. zakończyła się rekrutacja gmin wiejskich i powiatów do udziału w II Kamieniu Milowym w ramach  projektu „Liderzy kooperacji”. Komisja rekrutacyjna dokonała weryfikacji zgłoszeń, która pozwoliła na utworzenie:

  • listy gmin i powiatów zakwalifikowanych do udziału w II Kamieniu Milowym,
  • listy rezerwowej.
więcej

Podpisanie porozumienia dot. powołania Wojewódzkiego Zespołu Kooperacji

13 maja 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim w  Rzeszowie, odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia dot. powołania Wojewódzkiego Zespołu Kooperacji w ramach projektu „Liderzy kooperacji”. Reprezentanci sześciu podkarpackich instytucji formalnie potwierdzili ich uczestnictwo w kolejnym etapie działań projektowych .

więcej

Spotkania z PCPR-ami przed II Kamieniem Milowym w projekcie Liderzy kooperacji

Przygotowania do rekrutacji gmin i powiatów do udziału w II Kamieniu Milowym obejmowały także spotkania informacyjne z reprezentantami Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie. Odbyły się one między 5 a 18 kwietnia, po jednym w każdym z województw zaangażowanych w projekt.

więcej