Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

Aktualności

Pierwsze rezultaty projektu „Liderzy kooperacji”

Wkrótce minie pół roku od rozpoczęcia realizacji projektu „Liderzy kooperacji”. Zrekrutowano już uczestników, utworzono Gminno-Powiatowe Zespoły Kooperacji oraz...

więcej

Makroregionalne spotkania w ramach realizowanego projektu „Liderzy kooperacji”.

16-17 lipca w Rzeszowie odbyło się kolejne spotkanie Zespołów ds. Modelu oraz Komitetu Sterującego projektu „Liderzy kooperacji”....

więcej

Spotkanie Zespołów ds. Modelu oraz Komitetu Sterującego projektem „Liderzy kooperacji”.

W dniach 26-27.04.2018 r. w Lublinie odbyło się pierwsze spotkanie 5 Zespołów ds. Modelu. Podczas spotkania pogłębiono wiedzę z zakresu kooperacji oraz omówiono...

więcej

Rekrutacja gmin wiejskich do projektu „Liderzy kooperacji”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie rozpoczął rekrutacje gmin wiejskich do projektu „Liderzy kooperacji”. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Regionalnymi Ośrodkami Polityki Społecznej...

więcej