Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać

Kontakt

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie
ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów
e-mail: sekretariat@rops.rzeszow.pl
www.rops.rzeszow.pl
tel. (17) 747 06 00

Biuro projektu:
ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów
Tel. (17) 747 06 38
www.es.rops.rzeszow.pl

Kierownik projektu:
Karolina Barnaś
e-mail: k.barnas@rops.rzeszow.pl

Specjalista regionalny:
Ewelina Pikuzińska
e-mail: e.pikuzinska@rops.rzeszow.pl

Specjalista ds. oceny zasobów i wdrażania:
Edyta Gogół- Iżowska
e-mail: e.gogol-izowska@rops.rzeszow.pl