Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

Kontakt

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie
ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów
e-mail: sekretariat@rops.rzeszow.pl
www.rops.rzeszow.pl
tel. (17) 747 06 00

Biuro projektu:
ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów
p. 310
Tel. (17) 747 06 38

Kierownik projektu:
Karolina Barnaś
e-mail: k.barnas@rops.rzeszow.pl

Specjalista regionalny:
Ewelina Pikuzińska
e-mail: e.pikuzinska@rops.rzeszow.pl

Specjalista ds. e-edukacji
Agnieszka Tercha
e-mail: a.tercha@rops.rzeszow.pl

Specjalista ds. oceny zasobów i wdrażania
Magdalena Wilk-Micek
e-mail: m.wilk-micek@rops.rzeszow.pl