Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

Rekrutacja

Wyniki rekrutacji wojewódzkich podmiotów sektorowych do udziału w projekcie „Liderzy kooperacji”

W dniu 15.06.2018 r., zakończyła się rekrutacja wojewódzkich podmiotów sektorowych do udziału w projekcie „Liderzy kooperacji”. Komisja rekrutacyjna dokonała weryfikacji zgłoszeń, która pozwoliła na wyłonienie...

więcej

Zaproszenie wojewódzkich podmiotów sektorowych do udziału w projekcie Liderzy kooperacji

W imieniu Samorządu Województwa Podkarpackiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza Państwa do współpracy przy realizacji Projektu „Liderzy kooperacji” w ramach...

więcej

Wyniki rekrutacji Gmin wiejskich i Powiatów do projektu „Liderzy kooperacji”

W dniu 28.05.2018 r., zakończyła się rekrutacja gmin wiejskich i powiatów do projektu „Liderzy kooperacji”. Komisja rekrutacyjna dokonała weryfikacji zgłoszeń, która pozwoliła na...

więcej

Rekrutacja Powiatów do projektu „Liderzy kooperacji” trwa do dnia 25.05.2018 r.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie rozpoczął rekrutację Powiatów do projektu „Liderzy kooperacji”. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Regionalnymi Ośrodkami Polityki Społecznej...

więcej

Wyniki pierwszego etapu rekrutacji gmin wiejskich do projektu „Liderzy kooperacji”

W dniu 17.05.2018 r., zakończył się pierwszy etap rekrutacji gmin wiejskich do projektu „Liderzy kooperacji”. Komisja rekrutacyjna dokonała weryfikacji zgłoszeń, która pozwoliła na utworzenie listy rankingowej gmin...

więcej