Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

Aktualności

SPOTKANIE KONSULTACYJNE

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w związku z realizacją projektu pn.„Standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” zorganizował spotkanie konsultacyjne dotyczące standardu w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie.

więcej

Wizyta studyjna w Holandii w ramach realizacji projektu pn. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

W dniach 25 – 28.09.2018r. w ramach realizacji projektu pn. ”Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, odbyła się międzynarodowa wizyta studyjna w Holandii...

więcej

Spotkanie konsultacyjne dotyczące standardu mieszkań wspomaganych dla osób chorujących psychicznie opracowanego ramach projektu "Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym"

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie serdecznie zaprasza na spotkanie konsultacyjne poświęcone standardowi, który został wypracowany w ramach realizacji projektu pn. ”Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

więcej

Spotkania Zespołu ds. opracowania standardu, w ramach projektu „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”.

W okresie od 28.05 do 31.08.2018 r. odbyło się trzynaście spotkań Zespołu ds. opracowania standardu, w ramach projektu „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”.

więcej