Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

Aktualności

Nabór pracowników do projektu pn. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” w Dębicy, ogłasza nabór pracowników na stanowisko Opiekun mieszkania do projektu pn. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”.

więcej

„STANDARDY W ZAKRESIE MIESZKALNICTWA WSPOMAGANEGO DLA OSÓB CHORUJĄCYCH PSYCHICZNIE PO WIELOKROTNYCH POBYTACH W SZPITALU PSYCHIATRYCZNYM”. Rekrutacja Uczestników

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Radość" w Dębicy, prowadzi rekrutację do projektu współfinansowanego...

więcej

Spotkanie na terenie Gminy Żyraków w ramach projektu pn. „Standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”

Spotkanie odbyło się 18.01.2019 roku w Gminie Żyraków, na terenie której znajduje się lokal przeznaczony na mieszkanie wspomagane, aktualnie jest remontowany i modernizowany. W spotkaniu wzięli udział wójt Marek Rączka, jego zastępca Grzegorz Reguła, przedstawiciele Lidera Projektu (ROPS w Lublinie), Partnerzy z terenu województwa podkarpackiego (ROPS w Rzeszowie, Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” w Dębicy) oraz specjalista ds. budowlanych, Jan Ziółek.

więcej

Wizyta studyjna we Włoszech w ramach realizacji projektu pn. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

            W dniach 16 – 19.10.2018r. w ramach realizacji projektu pn. ”Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”, odbyła się międzynarodowa wizyta studyjna we Włoszech, w której wzięli udział członkowie Zespołu ds. tworzenia standardu, w tym osoby zajmujące się projektem w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Rzeszowie.

więcej

SPOTKANIA ZESPOŁU DS. OPRACOWANIA STANDARDU

W okresie od 07.08.2018 r. do 31.10.2018 r. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Lublinie odbyło się dziesięć spotkań Zespołu ds. opracowania standardu w ramach projektu „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”.

więcej

SPOTKANIE KONSULTACYJNE

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w związku z realizacją projektu pn.„Standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” zorganizował spotkanie konsultacyjne dotyczące standardu w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie.

więcej

Wizyta studyjna w Holandii w ramach realizacji projektu pn. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

W dniach 25 – 28.09.2018r. w ramach realizacji projektu pn. ”Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, odbyła się międzynarodowa wizyta studyjna w Holandii...

więcej

Spotkanie konsultacyjne dotyczące standardu mieszkań wspomaganych dla osób chorujących psychicznie opracowanego ramach projektu "Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym"

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie serdecznie zaprasza na spotkanie konsultacyjne poświęcone standardowi, który został wypracowany w ramach realizacji projektu pn. ”Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

więcej

Spotkania Zespołu ds. opracowania standardu, w ramach projektu „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”.

W okresie od 28.05 do 31.08.2018 r. odbyło się trzynaście spotkań Zespołu ds. opracowania standardu, w ramach projektu „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”.

więcej