Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać

Aktualności

Spotkania Zespołu ds. opracowania standardu, w ramach projektu „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”.

W okresie od 28.05 do 31.08.2018 r. odbyło się trzynaście spotkań Zespołu ds. opracowania standardu, w ramach projektu „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”.

więcej