Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

Aktualności

Targi Ekonomii Społecznej

W dniu 9 czerwca 2019 r. w Parku Kultury i Wypoczynku „Bulwary” Rzeszów odbyły się Targi Ekonomii Społecznej zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. Targi odbyły się w ramach Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości zorganizowanego przez Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy.

więcej

Targi Ekonomii Społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A zapraszają wszystkich chętnych do udziału w Targach Ekonomii Społecznej, które odbędą się w niedzielę 9 czerwca 2019 roku w Parku Kultury i Wypoczynku „Bulwary” Rzeszów.

więcej

Wizyta studyjna na Węgrzech

W dniach 9 - 10.05.2019 r. przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie uczestniczyli w wizycie studyjnej w miejscowościach Szabadszallas i Gyulaj na Węgrzech.  Wizyta odbyła się w ramach projektu „SENTINEL Rozwój i wzmacnianie pozycji przedsiębiorstw społecznych w celu maksymalnego zwiększenia ich wpływu na sektor ekonomiczny i społeczny w państwach Europy Środkowej”

więcej

Międzynarodowe Spotkanie Partnerów Projektu SENTINEL

O dofinansowanie mogą starać się: przedsiębiorstwa społeczne, spółdzielnie socjalne, spółdzielnie inwalidów i niewidomych a także podmioty ekonomii społecznej sfery gospodarczej: organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą, z której zyski wspierają realizację celów statutowych oraz Zakłady Aktywności Zawodowej z województwa podkarpackiego.

więcej

Symulator Przedsiębiorczości Społecznej (SPS)

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej zapraszają do udziału w Symulatorze Przedsiębiorczości Społecznej.

więcej

Wizyta studyjna w Czechach

W dniach 14.02.2019 r. – 15.02.2019 r. przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie uczestniczyli w wizycie studyjnej w miejscowościach Sumperk i Ostrawa w Republice Czeskiej.

więcej

Wizyta studyjna we Włoszech

W dniach 14.11.2018 r. – 15.11.2018 r. w Trydencie we Włoszech odbyło się trzecie Spotkanie Partnerów Projektu „SENTINEL Rozwój i wzmacnianie pozycji przedsiębiorstw społecznych w celu maksymalnego zwiększenia ich wpływu na sektor ekonomiczny i społeczny w państwach Europy Środkowej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Europa Środkowa.

więcej