Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

Aktualności

Wizyta studyjna w Czechach

W dniach 14.02.2019 r. – 15.02.2019 r. przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie uczestniczyli w wizycie studyjnej w miejscowościach Sumperk i Ostrawa w Republice Czeskiej.

więcej

Wizyta studyjna we Włoszech

W dniach 14.11.2018 r. – 15.11.2018 r. w Trydencie we Włoszech odbyło się trzecie Spotkanie Partnerów Projektu „SENTINEL Rozwój i wzmacnianie pozycji przedsiębiorstw społecznych w celu maksymalnego zwiększenia ich wpływu na sektor ekonomiczny i społeczny w państwach Europy Środkowej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Europa Środkowa.

więcej