Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

Aktualności

Diagnoza potrzeb szkoleniowych kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej w ramach projektu „Kompetencje plus”, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie rozpoczął realizację projektu PO WER, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna „Kompetencje plus” w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach.

więcej

Projekt „Kompetencje plus” w ramach Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie jako Lider wraz z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach realizuje w okresie od 01.01.2020 do 31.07.2021. projekt partnerski pt. „Kompetencje plus” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

więcej