Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

Rekrutacja

Zaproszenie do udziału w szkoleniu „Ustawa o pomocy społecznej - zmiany prawne”.

W związku z realizacją projektu „Kompetencje plus” Działanie 2.5. Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do udziału w szkoleniu pn „Ustawa o pomocy społecznej - zmiany prawne”.

więcej

Zaproszenie do udziału w szkoleniu „Zmiany przepisów dot. DPS ze szczególnym uwzględnieniem osób z zaburzeniami psychicznymi i osób niepełnosprawnych.

W związku z realizacją projektu „Kompetencje plus” Działanie 2.5. Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do udziału w szkoleniu pn „Zmiany przepisów dot. DPS ze szczególnym uwzględnieniem osób z zaburzeniami psychicznymi i osób niepełnosprawnych.

więcej

Zaproszenie do udziału w szkoleniu „Zmiany w zakresie dostosowywania przepisów ustawy o pomocy społecznej do wymogów RODO”.

W związku z realizacją projektu „Kompetencje plus” Działanie 2.5. Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do udziału w szkoleniu pn.„Zmiany w zakresie dostosowywania przepisów ustawy o pomocy społecznej do wymogów RODO”.

więcej