Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

Konkursy ofert

 

Do pobrania:

 1. Wzór OFERT realizacji zadania publicznego
 2. Wzór SPRAWOZDANIA  z wykonania zadania publicznego
 3. Wzór UMOWY o realizacje zadania publicznego
 4. Wzór miesięcznej EWIDENCJI CZASU PRACY
 5. Wzór OPISU DOKUMENTÓW finansowych
 6. Wzór pisma w sprawie ZWROTU ŚRODKÓW do ROPS
 7. Zasady rozliczania dotacji

 


  Uchwała nr 415/8706/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 03 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji w 2018 roku z budżetu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej w ramach Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2016 - 2023.

  Do pobrania:

  1. Treść Uchwały
  2. Załącznik 1 – Wykaz podmiotów, który otrzymały dofinansowanie
  3. Załącznik 2 – Wykaz podmiotów, które zostały ocenione pozytywnie, ale nie uzyskały dofinansowania- lista rankingowa
  4. Załącznik 3 – Wykaz podmiotów, które nie otrzymały dofinasowania

   UCHWAŁA Nr 391/8191/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 16 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych określonych w Wojewódzkim Programie Pomocy Społecznej na lata 2016-2023

   Do pobrania: