Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

Konkursy ofert

 

Do pobrania:

 1. Wzór OFERT realizacji zadania publicznego
 2. Wzór SPRAWOZDANIA  z wykonania zadania publicznego
 3. Wzór UMOWY o realizacje zadania publicznego
 4. Wzór miesięcznej EWIDENCJI CZASU PRACY
 5. Wzór OPISU DOKUMENTÓW finansowych
 6. Wzór pisma w sprawie ZWROTU ŚRODKÓW do ROPS
 7. Proponowany sposób realizacji i rozliczania dofinansowania zadań publicznych z budżetu Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie

 

  Uchwała Nr 37/969/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 10 kwietnia 2019 roku w sprawie udzielenia dotacji w 2019 roku z budżetu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej w ramach Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2016 - 2023.

  data dodania: 2019-04-16 13:02:36

   Wykaz ofert spełniających wymogi formalne oraz niespełniających wymogów formalnych, które wpłynęły do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert ogłoszony Uchwałą nr 21/489/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 lutego 2019 r. na realizację w 2019 r. zadań publicznych określonych w Wojewódzkim Programie Pomocy Społecznej na Iata 2016-2023.

   data dodania: 2019-04-04 11:00:17

   Do pobrania:


    Posiedzenie Komisji konkursowej

    data dodania: 2019-03-27 08:15:27

    W dniu 29 marca 2019 r. o godz. 9.00 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 9,  odbędzie się posiedzenie Komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań z zakresu pomocy społecznej określonych w „Wojewódzkim Programie Pomocy Społecznej na lata 2016 – 2023”.


     WYKAZ OFERT, które wpłynęły do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert ogłoszony Uchwałą nr 21/489/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

     data dodania: 2019-03-14 08:40:38

     WYKAZ OFERT, które wpłynęły do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert ogłoszony Uchwałą nr 21/489/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 lutego 2019 r. na realizację w 2019 r. zadań publicznych określonych w Wojewódzkim Programie Pomocy Społecznej na lata 2016-2023, wraz z informacją o wynikach oceny formalnej i możliwości uzupełnienia braków formalnych.

     Do pobrania:


      UCHWAŁA Nr 27/702/19 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach konkursu na realizację w 2019 r. zadań publicznych określonych w Wojewódzkim Programie Pomocy Społecznej na lata 2016-2023.

      data dodania: 2019-03-11 10:29:58

      Do pobrania:


       Otwarty konkurs ofert na realizacje w 2019 roku zadań z zakresu pomocy społecznej - UCHWAŁA Nr 21/489/19 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych określonych w Wojewódzkim Programie Pomocy Społecznej na lata 2016 – 2023.

       data dodania: 2019-02-07 10:11:43