Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

Konkursy ofert

 

Do pobrania:

 1. Wzór OFERT realizacji zadania publicznego
 2. Wzór SPRAWOZDANIA  z wykonania zadania publicznego
 3. Wzór UMOWY o realizacje zadania publicznego
 4. Proponowana miesięczna EWIDENCJA CZASU PRACY
 5. Proponowany OPIS DOKUMENTÓW FINANSOWYCH
 6. Wzór pisma w sprawie ZWROTU ŚRODKÓW do ROPS

 

  UCHWAŁA Nr 165/3522/20 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru ofert i podziału środków finansowych z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację w 2020 roku zadań publicznych określonych w Wojewódzkim Programie Pomocy Społecznej na lata 2016-2023

  data dodania: 2020-06-09 17:16:16

   Posiedzenie Komisji konkursowej

   data dodania: 2020-05-28 12:24:10

   W dniu 29 maja 2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 9, odbędzie się posiedzenie Komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań z zakresu pomocy społecznej określonych w „Wojewódzkim Programie Pomocy Społecznej na lata 2016 – 2023”.


    WYKAZ OFERT PO OCENIE FORMALNEJ – dotyczy otwartego konkursu ofert, ogłoszonego Uchwałą nr 128/3001/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 2 marca 2020 r., na realizację w 2020 roku zadań publicznych określonych w Wojewódzkim Programie Pomocy Społecznej na lata 2016-2023.

    data dodania: 2020-05-12 15:48:46

     Posiedzenie Komisji konkursowej

     data dodania: 2020-05-11 10:10:41

     W dniu 11 maja 2020r. o godz. 14.00 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 9,  odbędzie się posiedzenie Komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań z zakresu pomocy społecznej określonych w „Wojewódzkim Programie Pomocy Społecznej na lata 2016 – 2023


      Wykaz ofert spełniających wymogi formalne oraz niespełniających wymogów formalnych, które wpłynęły do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert ogłoszony Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Nr 128/3001/20 z dnia 2 marca 2020r. na realizację zadań publicznych określonych w Wojewódzkim Programie Pomocy Społecznej na lata 2016 -2023.

      data dodania: 2020-04-22 12:26:55

       UCHWAŁA Nr 146/3265/20 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 128/3001/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych określonych w Wojewódzkim Programie Pomocy Społecznej na lata 2016 - 2023.

       data dodania: 2020-04-22 11:58:55

       Do pobrania:


        UCHWAŁA Nr 128/3001/20 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 2 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych określonych w Wojewódzkim Programie Pomocy Społecznej na lata 2016 - 2023.

        data dodania: 2020-03-03 11:55:33