Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

Konkursy ofert

 

Do pobrania:

  1. Wzór OFERT realizacji zadania publicznego
  2. Wzór SPRAWOZDANIA  z wykonania zadania publicznego
  3. Wzór UMOWY o realizacje zadania publicznego
  4. Wzór miesięcznej EWIDENCJI CZASU PRACY
  5. Wzór OPISU DOKUMENTÓW finansowych
  6. Wzór pisma w sprawie ZWROTU ŚRODKÓW do ROPS

 

    Otwarty konkurs ofert na realizacje w 2019 roku zadań z zakresu pomocy społecznej - UCHWAŁA Nr 21/489/19 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych określonych w Wojewódzkim Programie Pomocy Społecznej na lata 2016 – 2023.

    data dodania: 2019-02-07 10:11:43