Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

Spotkanie konsultacyjne dotyczące standardu mieszkań wspomaganych dla osób chorujących psychicznie opracowanego ramach projektu "Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym"

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie serdecznie zaprasza na spotkanie konsultacyjne poświęcone standardowi, który został wypracowany w ramach realizacji projektu pn. ”Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podczas spotkania konsultacyjnego przewidziana jest prezentacja oraz dyskusja dotycząca standardu mieszkań wspomaganych dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym.

Do wzięcia udziału w spotkaniu zapraszamy specjalistów z obszaru ochrony zdrowia psychicznego, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się wsparciem osób chorujących psychicznie oraz przedstawicieli środowiska osób chorujących psychicznie i ich rodzin.

Miejsce spotkania: Hotel Villa Riviera ul. Sikorskiego 118, Rzeszów

Szczegółowy program spotkania w załączeniu.

Spotkanie jest bezpłatne. Uczestnik pokrywa jedynie koszty dojazdu na spotkanie. W ramach spotkania każdy uczestnik będzie miał zapewniony posiłek oraz materiały biurowe.

Formularz zgłoszeniowy należy składać drogą elektroniczną na adres: e.bembenek@rops.rzeszow.pl lub sekretariat@rops.rzeszow.pl do dnia 23 października 2018 r. Oryginał formularza zgłoszeniowego należy obligatoryjnie przesłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Hetmańska 9, 35 – 045 Rzeszów lub dostarczyć osobiście w dniu spotkania konsultacyjnego.

Osoby do kontaktu: Ewelina Bembenek, email: e.bembenek@rops.rzeszow.pl 

tel. 17 850 79 23, 17 747 06 00

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie serdecznie zaprasza na spotkanie konsultacyjne poświęcone standardowi, który został wypracowany w ramach realizacji projektu pn. ”Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podczas spotkania konsultacyjnego przewidziana jest prezentacja oraz dyskusja dotycząca standardu mieszkań wspomaganych dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym.

Do wzięcia udziału w spotkaniu zapraszamy specjalistów z obszaru ochrony zdrowia psychicznego, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się wsparciem osób chorujących psychicznie oraz przedstawicieli środowiska osób chorujących psychicznie i ich rodzin.

Termin spotkania: 25 października 2018 r.

Miejsce spotkania: Hotel Villa Riviera ul. Sikorskiego 118, Rzeszów

Szczegółowy program spotkania w załączeniu.

Spotkanie jest bezpłatne. Uczestnik pokrywa jedynie koszty dojazdu na spotkanie. W ramach spotkania każdy uczestnik będzie miał zapewniony posiłek oraz materiały biurowe.

Formularz zgłoszeniowy należy składać drogą elektroniczną na adres: e.bembenek@rops.rzeszow.pl lub sekretariat@rops.rzeszow.pl do dnia 23 października 2018 r. Oryginał formularza zgłoszeniowego należy obligatoryjnie przesłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Hetmańska 9, 35 – 045 Rzeszów lub dostarczyć osobiście w dniu spotkania konsultacyjnego.

Osoby do kontaktu: Ewelina Bembenek, email: e.bembenek@rops.rzeszow.pl 

tel. 17 850 79 23, 17 747 06 00

Załączniki:

wstecz