Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

Spotkanie Zespołów ds. Modelu oraz Komitetu Sterującego projektem „Liderzy kooperacji”.

W dniach 26-27.04.2018 r. w Lublinie odbyło się pierwsze spotkanie 5 Zespołów ds. Modelu. Podczas spotkania pogłębiono wiedzę z zakresu kooperacji oraz omówiono potrzeby działań na rzecz podmiotów pomocy i integracji społecznej. Ustalono poszczególne etapy prac nad projektem. Ponadto nastąpiła wymiana doświadczeń z postępów w realizacji Projektu oraz omówiono cele, wskaźniki i ryzyko projektowe.

W dniu 27.04.2018 r. odbyło się spotkanie powołujące Komitet Sterujący, podpisano porozumienie i regulamin pracy w ramach projektu. Ponadto członkowie Komitetu przeanalizowali cele i zasady współpracy, prześledzili ryzyko projektowe i sposoby przeciwdziałania.

 

wstecz