Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

Tryb pozakonkursowy

 

Do pobrania:

  1. Uproszczona OFERTA realizacji zadania publicznego
  2. Uproszczone SPRAWOZDANIE z realizacji zadania publicznego