Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

Tryb pozakonkursowy

 

 

Do pobrania:

 1. Uproszczona OFERTA realizacji zadania publicznego
 2. Uproszczone SPRAWOZDANIE z realizacji zadania publicznego

  INFORMACJA o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.: „ Program profilaktyki covid19”

  data dodania: 2020-11-20 16:34:54

  W dniu 19.11.2020 r. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie wpłynęła oferta złożona przez Fundację Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci, ul. Lwowska 132, 35-301 Rzeszów, na realizację zadania publicznego pn.: „Program profilaktyki covid19”

  Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz na stronie internetowej www.rops.rzeszow.pl w zakładce Rehabilitacja, Wojewódzki Program na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na  lata 2008-2020, Tryb pozakonkursowy.

  Zgodnie z  art. 19a  ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2020r. poz. 1057 t.j.), każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty.

  Uwagi można zgłaszać:

  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
  ul.Hetmańska 9
  35-045 Rzeszów

  w terminie do dnia 27 listopada 2020 r. (decyduje data wpływu do ROPS w Rzeszowie).

  Do pobrania:


   INFORMACJA o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.: „ Rehabilitacja poprzez sport”

   data dodania: 2020-11-20 16:28:07

   W dniu 19.11.2020 r. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie wpłynęła oferta złożona przez Rzeszowskie Stowarzyszenie Rugby na Wózkach „Flying Wings” ul. Malczewskiego 9/56, 35-114 Rzeszów, na realizację zadania publicznego pn.: „Rehabilitacja poprzez sport.”

   Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz na stronie internetowej www.rops.rzeszow.pl w zakładce Rehabilitacja, Wojewódzki Program na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na  lata 2008-2020, Tryb pozakonkursowy.

   Zgodnie z  art. 19a  ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2020r. poz. 1057 t.j.), każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty.

   Uwagi można zgłaszać:

   Regionalny Ośrodek Polityki Społeczne
   jul.Hetmańska 9
   35-045 Rzeszów

   w terminie do dnia 27 listopada 2020 r. (decyduje data wpływu do ROPS w Rzeszowie).

   Do pobrania:


    INFORMACJA o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.: „ Praca Zawodowa Sukcesem Osób z Niepełnosprawnością.”

    data dodania: 2020-11-16 17:47:53

     W dniu 16.11.2020 r. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie wpłynęła oferta złożona przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej, ul. Jana Styki 21, 35-006 Rzeszów, na realizację zadania publicznego pn.: „Praca Zawodowa Sukcesem Osób z Niepełnosprawnością.”

    Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz na stronie internetowej www.rops.rzeszow.pl w zakładce Rehabilitacja, Wojewódzki Program na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na  lata 2008-2020, Tryb pozakonkursowy.

    Zgodnie z  art. 19a  ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2020r. poz. 1057 t.j.), każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty.

    Uwagi można zgłaszać:

    Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
    ul. Hetmańska 9
    35-045 Rzeszów

    w terminie do dnia 23 listopada  2020r. (decyduje data wpływu do ROPS w Rzeszowie).

    Do pobrania:


     Informacja z PFRON skierowana do Przewodniczącego Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

     data dodania: 2020-10-26 12:19:18

     Informacja z PFRON skierowana do Przewodniczącego Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, w sprawie możliwości składania projektów z pominięciem procedury konkursowej w oparciu o postanowienia art. 15zzm ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

     W załączeniu pismo PFRON: pobierz