Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

Tryb pozakonkursowy

 

Do pobrania:

 1. Uproszczona OFERTA realizacji zadania publicznego
 2. Uproszczone SPRAWOZDANIE z realizacji zadania publicznego

  INFORMACJA o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 t.j.) na realizację zadania publicznego p.n.: „Zmień wspomaganie w mądre działanie” przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej.

  data dodania: 2020-08-25 13:12:49

  W dniu 25 sierpnia 2020 r. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie wpłynęła oferta złożona przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej na realizację zadania publicznego  p.n.: „Zmień wspomaganie w mądre działanie”.

  Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz na stronie internetowej www.rops.rzeszow.pl (w zakładce: Profilaktyka uzależnień – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Tryb pozakonkursowy). 

  Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2057 t.j. ) każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

  Uwagi zgłaszać można:

  • pisemnie w godzinach pracy ROPS w Rzeszowie (ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów, pok. nr 218  /II piętro/  poniedziałek – piątek w godz. 7.30 – 15.30),
  • drogą elektroniczną na adres e-mailowy: l.kosiba@rops.rzeszow.pl
  • listownie na adres: 

  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
  ul. Hetmańska 9
  35-045 Rzeszów

  w terminie do dnia 1 września 2020 r. (decyduje data wpływu do ROPS w Rzeszowie).

  Do pobrania:


   INFORMACJA o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 t.j.) na realizację zadania publicznego p.n.: Zdrowe ciało, zdrowy duch przez Fundację Kompas

   data dodania: 2020-08-07 12:22:08

   W dniu 05 sierpnia 2020 r. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie wpłynęła oferta złożona przez Fundację Kompas  na realizację zadania publicznego  p.n.: Zdrowe ciało, zdrowy duch. 
   Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz na stronie internetowej www.rops.rzeszow.pl (w zakładce: Profilaktyka uzależnień – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Tryb pozakonkursowy). 
   Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2057 t.j. ) każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

   Uwagi zgłaszać można:

   • pisemnie w godzinach pracy ROPS w Rzeszowie (ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów, pok. nr 218  /II piętro/  poniedziałek – piątek w godz. 7.30 – 15.30),
   • drogą elektroniczną na adres e-mailowy: e.zatorska@rops.rzeszow.pl
   • listownie na adres: 

   Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
   ul. Hetmańska 9
   35-045 Rzeszów

   w terminie do dnia 14 sierpnia 2020 r. (decyduje data wpływu do ROPS w Rzeszowie).

    Do pobrania:


    INFORMACJA o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 t.j.) na realizację zadania publicznego p.n.: „IV Bieszczadzkie Trzeźwe Wesele – Myczkowce 2020” przez Stowarzyszenie Wesele Wesel

    data dodania: 2020-07-22 13:36:00

    W dniu 22 lipca 2020r. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Wesele Wesel na realizację zadania publicznego  p.n.: „IV Bieszczadzkie Trzeźwe Wesele – Myczkowce 2020”. 

    Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz na stronie internetowej www.rops.rzeszow.pl (w zakładce: Profilaktyka uzależnień – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Tryb pozakonkursowy). 
    Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2057 t.j. ) każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

     Uwagi zgłaszać można:

    • pisemnie w godzinach pracy ROPS w Rzeszowie (ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów, pok. nr 218  /II piętro/  poniedziałek – piątek w godz. 7.30 – 15.30),
    • drogą elektroniczną na adres e-mailowy: s.paruch@rops.rzeszow.pl
    • listownie na adres: 

    Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
    ul. Hetmańska 9
    35-045 Rzeszów

    w terminie do dnia 29 lipca 2020 r. (decyduje data wpływu do ROPS w Rzeszowie).

    Do pobrania:


     INFORMACJA o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pt. „Seminarium szkoleniowe dla policjantów Komend Miejskich i Powiatowych Policji woj. podkarpackiego z zakresu profilaktyki społecznej, przeciwdziałaniu alkoholizmowi i innym patologiom społecznym” przez Stowarzyszenie Podkarpacki Klub Samorządności.

     data dodania: 2019-11-20 11:48:57

     Dnia 19 listopada 2019r. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie wpłynęła oferta złożona przez  Stowarzyszenie Podkarpacki Klub Samorządności na realizację zadania publicznego  p.n.: „Seminarium szkoleniowe dla policjantów Komend Miejskich i Powiatowych Policji woj. podkarpackiego z zakresu profilaktyki  społecznej, przeciwdziałaniu alkoholizmowi i innym patologiom społecznym”. 
     Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz na stronie internetowej www.rops.rzeszow.pl (w zakładce: Profilaktyka uzależnień – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Tryb pozakonkursowy). 
     Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

      Uwagi zgłaszać można:

     • pisemnie w godzinach pracy ROPS w Rzeszowie (ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów, pok. nr 218  /II piętro/  poniedziałek – piątek w godz. 7.30 – 15.30),
     • drogą elektroniczną na adres e-mailowy: l.kosiba@rops.rzeszow.pl
     • listownie na adres: 

     Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
     ul. Hetmańska 9
     35-045 Rzeszów

     w terminie do dnia 27 listopada 2019 r. (decyduje data wpływu do ROPS w Rzeszowie).

      Do pobrania: