Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

Tryb pozakonkursowy

 

Do pobrania:

 1. Uproszczona OFERTA realizacji zadania publicznego
 2. Uproszczone SPRAWOZDANIE z realizacji zadania publicznego

  INFORMACJA o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pt. „Seminarium szkoleniowe dla policjantów Komend Miejskich i Powiatowych Policji woj. podkarpackiego z zakresu profilaktyki społecznej, przeciwdziałaniu alkoholizmowi i innym patologiom społecznym” przez Stowarzyszenie Podkarpacki Klub Samorządności.

  data dodania: 2019-11-20 11:48:57

  Dnia 19 listopada 2019r. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie wpłynęła oferta złożona przez  Stowarzyszenie Podkarpacki Klub Samorządności na realizację zadania publicznego  p.n.: „Seminarium szkoleniowe dla policjantów Komend Miejskich i Powiatowych Policji woj. podkarpackiego z zakresu profilaktyki  społecznej, przeciwdziałaniu alkoholizmowi i innym patologiom społecznym”. 
  Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz na stronie internetowej www.rops.rzeszow.pl (w zakładce: Profilaktyka uzależnień – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Tryb pozakonkursowy). 
  Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

   Uwagi zgłaszać można:

  • pisemnie w godzinach pracy ROPS w Rzeszowie (ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów, pok. nr 218  /II piętro/  poniedziałek – piątek w godz. 7.30 – 15.30),
  • drogą elektroniczną na adres e-mailowy: l.kosiba@rops.rzeszow.pl
  • listownie na adres: 

  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
  ul. Hetmańska 9
  35-045 Rzeszów

  w terminie do dnia 27 listopada 2019 r. (decyduje data wpływu do ROPS w Rzeszowie).

   Do pobrania:


   INFORMACJA o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 t.j.) na realizację zadania publicznego pt. „Blok szkoleniowy UzależNIEnia/Umiejętności społeczne i relacje partnerskie” przez Podkarpacką Fundację Rozwoju Kultury.

   data dodania: 2019-08-26 08:38:25

   W dniu 22 sierpnia 2019r. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie wpłynęła oferta złożona przez  Podkarpacką Fundację Rozwoju Kultury na realizację zadania publicznego  p.n.: „Blok szkoleniowy UzależNIEnia/Umiejętności społeczne i relacje partnerskie”. 
   Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz na stronie internetowej www.rops.rzeszow.pl (w zakładce: Profilaktyka uzależnień – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Tryb pozakonkursowy). 
   Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 t.j.) każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

     Uwagi zgłaszać można:

   • pisemnie w godzinach pracy ROPS w Rzeszowie (ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów, pok. nr 218  /II piętro/  poniedziałek – piątek w godz. 7.30 – 15.30),
   • drogą elektroniczną na adres e-mailowy: l.kosiba@rops.rzeszow.pl
   • listownie na adres: 

   Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
   ul. Hetmańska 9
   35-045 Rzeszów

   w terminie do dnia 2 września 2019 r. (decyduje data wpływu do ROPS w Rzeszowie).

   Do pobrania:


    INFORMACJA o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 t.j.) na realizację zadania publicznego pt. „3 kroki ze Strzelcem do Wolności od Uzależnień” przez Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego „Strzelec”

    data dodania: 2019-08-09 11:35:09

    W dniu 7 sierpnia  2019r. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie wpłynęła oferta złożona przez  Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego „Strzelec” na realizację zadania publicznego  p.n.: „3 kroki ze Strzelcem do Wolności od Uzależnień”. 
    Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz na stronie internetowej www.rops.rzeszow.pl (w zakładce: Profilaktyka uzależnień – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Tryb pozakonkursowy). 
    Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 t.j.) każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

     Uwagi zgłaszać można:

    • pisemnie w godzinach pracy ROPS w Rzeszowie (ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów, pok. nr 218  /II piętro/  poniedziałek – piątek w godz. 7.30 – 15.30),
    • drogą elektroniczną na adres e-mailowy: l.kosiba@rops.rzeszow.pl
    • listownie na adres: 

    Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
    ul. Hetmańska 9
    35-045 Rzeszów

    w terminie do dnia 16 sierpnia 2019 r. (decyduje data wpływu do ROPS w Rzeszowie).

    Do pobrania:


     INFORMACJA o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 t.j.) na realizację zadania publicznego pt. „Wyjazd profilaktyczno – edukacyjny dla dzieci i młodzieży do ośrodka wypoczynkowego „VIVA” w Jantarze” przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej

     data dodania: 2019-07-16 14:05:07

     W dniu 16 lipca  2019r. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie wpłynęła oferta złożona przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej  na realizację zadania publicznego  p.n.: „Wyjazd profilaktyczno – edukacyjny dla dzieci i młodzieży do ośrodka wypoczynkowego „VIVA” w Jantarze”. 
     Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz na stronie internetowej www.rops.rzeszow.pl (w zakładce: Profilaktyka uzależnień – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Tryb pozakonkursowy). 
     Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 t.j.) każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

      Uwagi zgłaszać można:

     • pisemnie w godzinach pracy ROPS w Rzeszowie (ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów, pok. nr 218  /II piętro/  poniedziałek – piątek w godz. 7.30 – 15.30),
     • drogą elektroniczną na adres e-mailowy: e.zatorska@rops.rzeszow.pl  lub s.paruch@rops.rzeszow.pl  oraz
     • listownie na adres: 

     Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
     ul. Hetmańska 9
     35-045 Rzeszów

     w terminie do dnia 23 lipca 2019 r. (decyduje data wpływu do ROPS w Rzeszowie).

     Do pobrania: