Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  


Uchwała nr 430/8976/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie wyboru ofert i podziału środków finansowych z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację w roku 2018 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie przeciwdziałania narkomanii wynikających z „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 – 2020”

Do pobrania:

  1. Treść Uchwały
  2. Załącznik 1 – Wykaz podmiotów, których oferty zostały objęte dofinansowaniem
  3. Załącznik 2 – Wykaz podmiotów, których oferty nie otrzymały dofinansowania

wstecz