Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

Uchwała nr 430/8977/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie w sprawie wyboru ofert i podziału środków finansowych z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację w roku 2018 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wynikających z „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020”

Do pobrania:

  1. Treść Uchwały
  2. Załącznik 1 – Wykaz podmiotów, których oferty zostały objęte dofinansowaniem
  3. Załącznik 2 – Wykaz podmiotów, których oferty nie otrzymały dofinansowania

wstecz