Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

Wizyta studyjna w Holandii w ramach realizacji projektu pn. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

W dniach 25 – 28.09.2018r. w ramach realizacji projektu pn. ”Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, odbyła się międzynarodowa wizyta studyjna w Holandii, w której wzięli udział członkowie Zespołu ds. tworzenia standardu, w tym osoby zajmujące się projektem w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Rzeszowie. Mieli oni okazję zobaczyć i poznać organizacje zajmujące się prowadzeniem mieszkań wspomaganych, jak również zapoznać się ze sposobem ich finansowania czy funkcjonowania psychiatrii środowiskowej na terenie Holandii. Osoby biorące udział w wizycie studyjnej odwiedzili organizacje zajmujące się świadczeniem pomocy osobom z niepełnosprawnością, w tym osobom z zaburzeniami psychicznymi:

  • Zideris;
  • poznanie metody Gentle Teaching autorstwa Dirkjana Beumer;
  • Hollandia Veenendaal;
  • Lunet Zorg;
  • Lister;
  • The Outsider Art Museum, które jest jedynym muzeum w Holandii, prezentujące wiodące dzieła sztuki krajowych i międzynarodowych artystów, które są osobami z zaburzeniami psychicznymi, w większości nie posiadającymi wykształcenia w tym kierunku.

            Obserwacja i nabyta wiedza podczas wizyty studyjnej pozwoli na wprowadzenie dobrych praktyk zaobserwowanych u zagranicznych sąsiadów na terenie mieszkania wspomaganego, które będzie prowadzone w ramach realizacji projektu pn. ”Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na terenie województwa podkarpackiego w Gminie Żyraków.

 

wstecz