Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

Wizyta studyjna we Włoszech w ramach realizacji projektu pn. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

            W dniach 16 – 19.10.2018r. w ramach realizacji projektu pn. ”Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”, odbyła się międzynarodowa wizyta studyjna we Włoszech, w której wzięli udział członkowie Zespołu ds. tworzenia standardu, w tym osoby zajmujące się projektem w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Rzeszowie. Uczestnicy wizyty mieli okazję zobaczyć i poznać organizacje zajmujące się prowadzeniem mieszkań wspomaganych, jak również zapoznać się ze sposobem ich finansowania czy funkcjonowania psychiatrii środowiskowej na terenie Włoch.

            Reforma opieki psychiatrycznej we Włoszech rozpoczęła się wraz z uchwaleniem Ustawy 180, zwanej „Legge Basaglia”. Ustawa ta była realizacją podstawowych postulatów Franco Basaglii i jego współpracowników oraz efektem jego wieloletniej pracy nad zmianą podejścia do osób chorujących psychicznie i systemu ich leczenia. Postulaty te dotyczyły wzmocnienia związków psychiatrii z opieką środowiskową nad chorymi psychicznie, a głównym celem była likwidacja systemu szpitali psychiatrycznych. Według twórców reformy deinstytucjonalizacji doświadczenia prowadzone w latach 1961–1978 dowiodły, że zastąpienie szpitali psychiatrycznych alternatywnymi metodami opieki jest realne i w dużej mierze zależy od nastawienia i sposobu reagowania pracowników oraz ich zmiany sposobu pracy.

            Członkowie zespołu mieli okazję poznać konkretne przykłady współpracy samorządu lokalnego z podmiotami ekonomii społecznej w opiece nad osobami chorującymi psychicznie. Osoby biorące udział w wizycie studyjnej odwiedzili organizacje zajmujące się świadczeniem pomocy osobom z niepełnosprawnością, w tym osobom z zaburzeniami psychicznymi:

  • Spółdzielnia Socjalna Biplano z Bergamo, która prowadzi ekologiczne gospodarstwo rolne oraz wspólnotę mieszkaniową dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym przewlekle chorujących psychicznie.
  • Spółdzielnia Socjalna Azalea z Werony, która określa swoją misję jako wsparcie człowieka w rozwoju w trzech podstawowych obszarach tj. relacje, praca i mieszkanie. Realizuje to poprzez: wsparcie osób chorujących bezpośrednio w ich środowisku domowym, prowadzenie mieszkań wspomaganych w formie wspólnot, przygotowanie podopiecznych do pracy. Spółdzielnia produkuje i sprzedaje ręcznie robione abażury do lamp oraz prowadzi Hotel Gran Can z restauracją. Osoby chorujące psychicznie wykonują tu różne prace, ale też świadczą rzeczywiste usługi dla klientów, co pozwala na ich wzajemną integrację.
  • Spółdzielnia Socjalna Nazareno z Bolonii prowadzi ośrodek Casa Mantovani - wspólnotę terapeutyczno-mieszkaniową dla młodych osób z ciężkimi zaburzeniami psychicznymi, samodzielne mieszkania wspomagane w ogólnie dostępnym budynku mieszkalnym dla osób dobrze funkcjonujących społecznie oraz Hotel „Il Villino”, gdzie pracują osoby po kryzysach psychicznych.
  • Spółdzielnia Socjalna Tragitti, działająca w miastach Bolonia, Imola i Forli prowadzi w sumie 6 ośrodków dla osób chorujących psychicznie. Zespół odwiedził Casa Basaglia w Imola – wspólnotę, gdzie mieszka i zdrowieje 15 osób.
  • Spółdzielnia Socjalna Ambra, działa w regionach Lombardia, Emilia-Romania, Friuli i Abruzji; Zespół odwiedził ośrodek Luna Nuova –wspólnotę mieszkaniową mieszczącą się w zabytkowej, XIX-wiecznej willi, której członkowie w ramach procesu zdrowienia uczestniczą w różnego rodzaju warsztatach i zajmują się ogrodnictwem.
  • W trakcie wizyty w Departamencie Zdrowia Psychicznego i Uzależnień w Bolonii (w ramach Wydziału Zdrowia Regionu Emilia Romagna), Zespół ds. opracowania standardu zapoznał się z wszystkimi formami mieszkalnictwa funkcjonującymi w tym regionie.

Obserwacja i nabyta wiedza podczas wizyty studyjnej pozwoli na wprowadzenie dobrych praktyk zaobserwowanych u zagranicznych sąsiadów na terenie mieszkania wspomaganego, które będzie prowadzone w ramach realizacji projektu pn. ”Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” na terenie województwa podkarpackiego w Gminie Żyraków.

 

wstecz