Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

Wyniki pierwszego etapu rekrutacji gmin wiejskich do projektu „Liderzy kooperacji”

W dniu 17.05.2018 r., zakończył się pierwszy etap rekrutacji gmin wiejskich do projektu „Liderzy kooperacji”. Komisja rekrutacyjna dokonała weryfikacji zgłoszeń, która pozwoliła na utworzenie listy rankingowej gmin zakwalifikowanych do drugiego etapu rekrutacji. Wyboru dokonano w oparciu o „Regulamin rekrutacji gmin wiejskich i powiatów ”.

Przyjmowanie kart zgłoszeniowych odbywało się w dniach 30.04.2018-15.05.2018 r. Do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie wpłynęło 26 kart zgłoszeniowych. Dwie karty zgłoszeniowe gmin odrzucono w przyczyn formalnych. Poniżej została umieszona lista rankingowa gmin wiejskich zakwalifikowanych do drugiego etapu rekrutacji.

Ponadto załączamy Wzór porozumienia, który ROPS podpisze z wybranymi 8 Gminami przystępującymi do projektu. Prosimy o zapoznanie się z warunkami Porozumienia.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z biurem projektu Liderzy kooperacji

- telefonicznie 17 747 06 38

- mailowo:

Edyta Gogół-Iżowska: e.gogol-izowska@rops.rzeszow.pl
Ewelina Pikuzińska e.pikuzinska@rops.rzeszow.pl

Załączniki:

  1. Lista rankingowa uczestników projektu.
  2. Wzór Porozumienia z Gminami
  3. Regulamin rekrutacji Gmin i Powiatów
wstecz