Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać

Zamówienia publiczne o wartości powyżej 30.000 Euro

Usługi społeczne – art. 138 o ustawy Pzp - „Usługi doradztwa specjalistycznego z zakresu ekonomii społecznej”

data dodania: 2018-04-19 13:43:09

  Usługi społeczne – art. 138 o ustawy Pzp - „organizacja szkoleń, obejmująca zapewnienie sal i wyżywienia”

  data dodania: 2018-04-18 13:56:15

   Usługi społeczne – art. 138 o ustawy Pzp - „organizacja szkoleń ponadregionalnych, obejmująca zapewnienie trenerów – szkolenia dla pracowników wojewody realizujących zadania z zakresu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej”

   data dodania: 2018-04-10 13:45:55

    Usługi społeczne – art. 138 o ustawy Pzp – organizacja spotkania makroregionalnego, obejmująca zapewnienie sal, wyżywienia i noclegów

    data dodania: 2018-04-06 14:56:39

     Usługi społeczne – art. 138 o ustawy Pzp – usługi doradztwa specjalistycznego w zakresie wypracowania modelu kooperacji

     data dodania: 2018-04-04 14:01:17

      Usługi społeczne – art. 138 o ustawy Pzp - „organizacja szkoleń ponadregionalnych, obejmująca zapewnienie trenerów”

      data dodania: 2018-03-21 11:57:23