Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  Jesteśmy na FB |

 • Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy

  Amputacja zmieniła Twoje życie? Nie możesz już pracować w dotychczasowym zawodzie? Powiemy Ci jak możesz się przekwalifikować i znaleźć pracę w nowym zawodzie! Skorzystaj z bezpłatnej oferty PFRON realizowanej w Ośrodkach Rehabilitacji Kompleksowej. W Ośrodku zdobędziesz nowy zawód dostosowany do twoich obecnych możliwości zdrowotnych. Polepszysz również swój stan zdrowia korzystając z rehabilitacji. Na zakończenie zespół ekspertów pomoże Ci znaleźć pracę.
 • Ponad 900 000 zł dla organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością

  Kolejne środki dla podmiotów działających na rzecz osób z niepełnosprawnością zostały przyznane. W wyniku dwóch konkursów ofert wsparciem objęto realizację 25 zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami. W siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie zostały już podpisane pierwsze umowy.
 • Informujemy o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki, w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  Informujemy o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki, w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Treść oferty jest dostępna na stronie ROPS w Rzeszowie: zakładce Rehabilitacja / Zlecanie organizacjom pozarządowym zadań z zakresu rehabilitacji / Tryb pozakonkursowy (https://www.rops.rzeszow.pl/tryb-pozakonkursowy-1-2 )
 • „Handel ludźmi. Praktyczne aspekty prowadzenia postępowań” – nowa publikacja MSWiA.

  Departament Spraw Międzynarodowych i Migracji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udostępnił do pobrania nową publikację pn. „Handel ludźmi. Praktyczne aspekty prowadzenia postępowań. Podręcznik dla organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości”. Publikacja jest produktem prac grupy roboczej ds. podręcznika dla organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości powołanej w ramach Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji. Został wydany przez Wydawnictwo Prokuratura i Prawo. Autorami podręcznika są pracownicy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Prokuratury Krajowej, Ministerstwa Sprawiedliwości, Komendy Głównej Straży Granicznej, Komendy Głównej Policji oraz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do pobrania publikacji.
 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w związku z realizacją projektu pn. ”Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2020-2022” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020, informuje o rozpoczęciu rekrutacji na spotkania regionalne

  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w związku z realizacją projektu pn. ”Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2020-2022” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020, informuje o rozpoczęciu rekrutacji na spotkania regionalne pn. „Budowanie lokalnej współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz rozwiazywania problemów społecznych i pozyskiwanie funduszy na ten cel” - (3 spotkania regionalne po 4 godziny dydaktyczne).
 • ROPS PRZEDŁUŻA TERMIN REALIZACJI TURNUSÓW USPRAWNIAJĄCYCH PO PRZEBYTYM COVID 19.

  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, w ramach projektu partnerskiego pn. „Liderzy Kooperacji”, realizuje bezpłatne dwutygodniowe turnusy usprawniające po przechorowaniu COVID 19. Celem turnusów usprawniających jest poprawa sprawności oddechowej, wydolności wysiłkowej i krążeniowej, siły mięśniowej i ogólnej sprawności fizycznej oraz wsparcie zdrowia psychicznego. Dedykowane są one dla kadry pomocy i integracji społecznej województwa podkarpackiego oraz pełnoletnich mieszkańców domów pomocy społecznej, zlokalizowanych na terenie województwa podkarpackiego – zarówno dla osób po leczeniu szpitalnym w zakresie COVID-19, jak również osób, które nie były hospitalizowane. Uczestnikom turnusów zapewniamy nocleg, wyżywienie oraz pakiet ćwiczeń/aktywności usprawniających, prowadzonych przez doświadczonych fizjoterapeutów, przez okres dwóch tygodni (14 dni).
 • Informacja o konkursach dla dzieci i młodzieży

  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie informuje, iż w dniu 1 września 2022r. rozpoczyna się tegoroczna edycja konkursów dla dzieci i młodzieży:

  • Wojewódzki Konkurs Plastyczny "Zawsze razem"
  • Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Porozmawiajmy o uzależnieniach i AIDS”
  • XIII Wojewódzki Przegląd Małych Form Teatralnych "Porozmawiajmy o uzależnieniach"

  Konkursy organizowane są przez Wojewódzką Stacje Sanitarno-Epidemiologiczną w Rzeszowie wraz z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie.
  Więcej informacji na temat konkursów na stronie:https://www.gov.pl/web/wsse-rzeszow/konkursy-edukacyjne
  ZAPRASZAMY DZIECI I MŁODZIEŻ DO UDZIAŁU W KONKURSACH