Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  Jesteśmy na FB |

ROPS PRZEDŁUŻA TERMIN REALIZACJI TURNUSÓW USPRAWNIAJĄCYCH PO PRZEBYTYM COVID 19.

Data dodania: 2022-09-19 12:33

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, w ramach projektu partnerskiego pn. „Liderzy Kooperacji”, realizuje bezpłatne dwutygodniowe turnusy usprawniające po przechorowaniu COVID 19. Celem turnusów usprawniających jest poprawa sprawności oddechowej, wydolności wysiłkowej i krążeniowej, siły mięśniowej i ogólnej sprawności fizycznej oraz wsparcie zdrowia psychicznego. Dedykowane są one dla kadry pomocy i integracji społecznej województwa podkarpackiego oraz pełnoletnich mieszkańców domów pomocy społecznej, zlokalizowanych na terenie województwa podkarpackiego – zarówno dla osób po leczeniu szpitalnym w zakresie COVID-19, jak również osób, które nie były hospitalizowane. Uczestnikom turnusów zapewniamy nocleg, wyżywienie oraz pakiet ćwiczeń/aktywności usprawniających, prowadzonych przez doświadczonych fizjoterapeutów, przez okres dwóch tygodni (14 dni).
Miejsce realizacji: Domy Opieki Medycznej i Seniora DONUM CORDE w Budach Głogowskich https://donumcorde.pl/centrum-rehabilitacji/
Aby zgłosić się na turnus należy przesłać wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy, a następnie (w miejscu realizacji turnusu) przedstawić zaświadczenie lekarskie potwierdzające przebycie COVID-19.

Październikowe turnusy realizowane będą w dwóch terminach:

  • 3 październik – 16 październik 2022 r.
  • 10 październik – 23 październik 2022 r.

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość ustalenia indywidualnego terminu (kontakt z Biurem Projektu pod nr tel. 17 74 70 638).
Zgłoszenia należy przesyłać na adres: b.kret@rops.rzeszow.pl.
Zapraszamy do udziału. Ilość miejsc jest ograniczona!
Działanie realizowane w ramach projektu partnerskiego pn. „Liderzy Kooperacji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Do pobrania:

wstecz