Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  Jesteśmy na FB |

Konsultacje społeczne projektu „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2023 rok”

Data dodania: 2023-01-25 09:50

Zarząd Województwa Podkarpackiego zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz jednostki samorządu terytorialnego województwa podkarpackiego, do konsultacji projektu „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2023 rok".

Termin konsultacji: od dnia 25 stycznia 2023 r. do dnia 15 lutego 2023 r.

Wszelkie uwagi i wnioski do projektu Programu można składać w formie pisemnej na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, ul. Hetmańska 9; 35 - 045 Rzeszów lub elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@rops.rzeszow.pl

Do pobrania:

  1. Uchwała Nr 456 / 9452 / 23 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia   24 stycznia 2023 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu "Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2023 rok".
  2. Projekt ”Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2023 rok”.
  3. Formularz zgłaszania uwag i wniosków do projektu „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2023 rok”.

PROTOKÓŁ z konsultacji społecznych projektu „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2023 rok”


wstecz