Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  Jesteśmy na FB |

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu Podkarpackiego Planu Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji na lata 2023 – 2025

Data dodania: 2023-03-15 11:58

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, ogłasza rozpoczęcie konsultacji społecznych projektu „Podkarpackiego Planu Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji na lata 2023 – 2025”  w terminie od 15 marca 2023 r. do 28 marca 2023 r.

W ramach konsultacji społecznych istnieje możliwość zgłoszenia uwag/propozycji do projektu „Podkarpackiego Planu Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji na lata 2023 – 2025

Uwagi i wnioski do projektu ww. Planu należy składać na udostępnionym formularzu na jeden z wymienionych poniżej sposobów:

  1. Osobiście w Sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie;
  2. Drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@rops.rzeszow.pl lub koziol@rops.rzeszow.pl, a.kret@rops.rzeszow.pl
  3. Za pośrednictwem poczty na adres:

       Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie
       ul. Hetmańska 9
       35 – 045 Rzeszów

  Załączniki:

wstecz