Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  Jesteśmy na FB |

PIERWSZE SPOTKANIE PARTNERÓW PROJEKTU SIRM

Data dodania: 2023-07-11 13:15

W dniach 4-5 lipca 2023 r. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie zorganizowała Spotkanie Inauguracyjne międzynarodowego projektu „SIRM” – „Społeczno-ekonomiczna integracja uchodźców i migrantów”. Spotkanie odbyło się w Rzeszowie w Hotelu Grand.

Ogólnym celem projektu SIRM jest międzyregionalna wymiana doświadczeń w zakresie integracji społeczno-gospodarczej obywateli państw trzecich, w tym uchodźców i migrantów. Działania projektowe skupiają się na szerokiej wymianie dobrych praktyk pomiędzy partnerami, mających na celu lepsze zrozumienie potrzeb integracyjno-społecznych uchodźców i migrantów w naszym regionie. W projekcie bierze udział dziewięciu partnerów z ośmiu krajów Europy tj. Irlandii, Holandii, Włoch, Rumunii, Chorwacji, Słowacji, Łotwy i Polski. Liderem projektu jest Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Projekt jest realizowany w ramach programu Interreg Europa.

Pierwszy dzień spotkania rozpoczął się od przywitania partnerów projektu i przedstawicieli instytucji stowarzyszonych przez Kierownika Projektu – Pana Marka Dudę z Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. oraz przez Panią Ewelinę Bembenek – Zastępcę Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie. Następnie odbyła się krótka sesja, która w formie zabawy integracyjnej pozwoliła na zapoznanie się ze sobą wszystkich uczestników spotkania. Po tym wprowadzeniu Pan Marek Duda przedstawił ogólne założenia i cele projektu SIRM.  

Tematyka pierwszego spotkania skupiona została wokół zagadnienia: „Programy wspierające integrację na rynku pracy, w tym przedsiębiorczość społeczną”. W związku z tym każdy z partnerów zaprezentował stosowane w swoim kraju w tym obszarze rozwiązania i dobre praktyki. Przedstawiciele z Łotwy przedstawili różne formy wsparcia i inicjatywy na rzecz migrantów i uchodźców takie jak m.in.: pomoc w formie świadczeń finansowych przeznaczonych na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej oraz funkcjonowanie Centrum Inicjatyw Społecznych pn. Common Ground, w którym organizuje się aktywności  integracyjne przeznaczone dla uchodźców i migrantów oraz gdzie udzielane jest im wsparcie mentorskie. Przedstawiciele Urzędu Miasta Maramures z Rumunii zapoznali partnerów z działalnością organizacji A.S.S.O.C., która skupia się na wsparciu obywateli państw trzecich w procesie zakładania własnej działalności gospodarczej. Z kolei partnerzy z Chorwacji przedstawili dobrą praktykę jaką jest pomoc w szukaniu i wynajmie mieszkań zlokalizowanych blisko lokalnych mieszkańców. Dobrą praktyką stosowaną we wszystkich krajach partnerskich jest organizowanie kursów językowych dla nowoprzybyłych osób. Podczas spotkania zauważono, że brak znajomości języka jest podstawową przeszkodą uniemożliwiającą płynną integrację migrantów i uchodźców z lokalną społecznością.

W dalszej kolejności odbyło się spotkanie Komitetu Sterującego tj. przedstawicieli wszystkich partnerów, podczas którego Lider projektu przedstawił informacje dot. zarządzania projektem oraz poruszono kwestię dalszych działań. Dzień zakończył się uroczystą kolacją, która pozwoliła na bliższe zapoznanie się poszczególnych zespołów projektowych.

W drugim dniu odbyły się wizyty studyjne, podczas których uczestnicy spotkania mogli zapoznać się z dobrymi praktykami dot. integracji migrantów na terenie województwa podkarpackiego. Na początku przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie Pan Andrzej Łapkowski zaprezentował dwa programy wspierające uchodźców i migrantów na rynku pracy, tj.: projekt Podkarpackiego Centrum Integracji Uchodźców oraz projekt Razem Możemy Więcej. Następnie prezentację nt. dotacji przeznaczonych dla przedsiębiorstw społecznych wspierających uchodźców wygłosił przedstawiciel Rzeszowskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Pan Jakub Karp. W dalszej części wizyty studyjnej uczestnicy odwiedzili Podkarpackie Centrum Integracji Uchodźców, a następnie Centrum Rozwoju Psychofizycznego TUTU działające na rzecz osób, które doświadczyły skutków wojny.  Podczas wizyty partnerzy zapoznali się z działalnością i zadaniami organizacji oraz wzięli udział w warsztatach arteterapii jakie organizują pracownicy TUTU dla osób dorosłych jak i dzieci zgłaszających się do tej placówki.

Pierwsze spotkanie partnerów projektu SIRM pozwoliło na osobiste zapoznanie się ze sobą wszystkich zespołów projektowych oraz przedstawicieli organizacji i instytucji stowarzyszonych. Było też pierwszą okazją do wymiany doświadczeń i wiedzy na temat sposobów integracji uchodźców i migrantów.  

 

 

wstecz