Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  Jesteśmy na FB |

Zaproszenie na szkolenie - ostatnie wolne miejsca!

Data dodania: 2023-09-14 13:06

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie informuje, że posiada ostatnie wolne miejsca na bezpłatne szkolenie dotyczące tworzenia CUS bez zewnętrznych źródeł finansowania.

Przewidziano realizację dwóch 1-dniowych szkoleń w dniach 20.09. oraz 21.09.2023 r. Szkolenia przeprowadzone zostaną w formie stacjonarnej (w Rzeszowie).  Zgłoszenia dokonać można za pośrednictwem „Formularza zgłoszeniowego”, w którym należy wpisać preferowaną datę uczestnictwa.

Uzupełnione i podpisane dokumenty rekrutacyjne (skan formularza oraz załączników) należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: l.czernysz@rops.rzeszow.pl.

Rekrutacja trwa do wyczerpania wszystkich wolnych miejsc przewidzianych w ramach organizowanego spotkania szkoleniowego.

Szczegóły dotyczące rekrutacji zawarto w Regulaminie.

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Liderzy Kooperacji” (Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój, Działanie 2.5 „Skuteczna pomoc społeczna”).

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z biurem projektu pod numerami tel.: (17) 747-06-38, (17) 850-79-24

Do pobrania:

wstecz