Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  Jesteśmy na FB |

Spotkanie partnerów i wizyta studyjna w Chorwacji w ramach projektu SIRM

Data dodania: 2023-10-09 13:18

W dniach 3-4 października 2023 r., przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Rzeszowie uczestniczyli w spotkaniu partnerów i wizycie studyjnej w ramach międzynarodowego projektu „SIRM  Społeczno-ekonomiczna integracja uchodźców i migrantów”. Spotkanie odbyło się w chorwackim mieście Szybenik. Projekt jest realizowany w ramach programu Interreg Europa.

W wydarzeniu wzięli udział partnerzy z Rumunii, Łotwy, Włoch, Holandii, Słowacji, Polski
i Irlandii. 

Pierwszy dzień spotkania rozpoczął się od przywitania przez przedstawiciela partnera Miasta Szybenik – Petara Misurę. Następnie odbyła się prezentacja dobrych praktyk przygotowanych przez partnerów projektu. Tematyka spotkania skupiona została wokół wsparcia udzielanego na rzecz uchodźców i migrantów w obszarze pomocy mieszkaniowej, społecznej, edukacyjnej i zdrowotnej.

W pierwszej kolejności przedstawiciel ROPS w Rzeszowie przedstawił jako dobrą praktykę „Asystenta międzykulturowego” – osobę, która pracuje w szkołach do których uczęszczają dzieci uchodźców i migrantów. Przykład pochodził z miejscowości Coniew w województwie mazowieckim. Następnie gospodarze spotkania skupili się na wsparciu mieszkaniowym.  Przybliżyli działalność ośrodków recepcyjnych oraz wykorzystanie prywatnych mieszkań udostępnianych czasowo migrantom. Z kolei partnerzy z Irlandii zaprezentowali swoją dobrą praktykę polegającą na udzielaniu indywidualnego doradztwa w poszukiwaniu mieszkań, wypełnianiu dokumentów związanych z wynajmem czy ogólnej edukacji w zakresie mieszkalnictwa dla nowoprzybyłych osób. Partnerzy z Włoch zaprezentowali działania, jakie podejmują w obszarze integracji społecznej polegające na organizowaniu kursów kulinarnych i przyrządzania lokalnych potraw przez uchodźców z różnych stron świata. Działanie ma na celu zapoznanie się z kulturą i zwyczajami państwa przyjmującego. Natomiast partnerzy z Łotwy przybliżyli działalność organów Miasta Saulkrasti na rzecz uchodźców i migrantów. Partner skupił się na wsparciu w zakresie pomocy społecznej, organizowaniu koncertów dobroczynnych na rzecz migrantów czy obozów i biwaków dla dzieci.

Następnie wszyscy partnerzy wzięli udział w warsztatach zorganizowanych online przez partnera doradczego z Uniwersytetu Groningen w Holandii, które pozwoliły na jeszcze dokładniejszą wymianę wiedzy pomiędzy poszczególnymi zespołami.              

W dalszej części spotkania odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego, podczas którego Lider projektu przedstawił informacje dot. raportowania wydatków, a także ustalono dalsze działania projektowe. Dzień zakończył się uroczystą kolacją, w której wzięli udział wszyscy partnerzy projektu.  

Drugi dzień stanowiła wizyta studyjna, która odbyła się w centrum miasta Szybenik. Partnerzy udali się do biblioteki miejskiej, w której odbyły się spotkania i wykłady z interesariuszami zaangażowanymi w niesienie pomocy dla migrantów. Przedstawiono działania prowadzone w obszarze edukacji dla dzieci i młodzieży, integracji w szkołach oraz wsparcia psychologicznego, którym objęto nowoprzybyłych. Następnie partnerzy mieli możliwość zapoznania się z wystawą zdjęć z Międzynarodowego Festiwalu dla Dzieci, który co roku odbywa się w mieście Szybenik. Do wspólnych występów zaproszono dzieci uchodźcze ze Lwowa, by przybliżyły swoją kulturę i narodowość lokalnym mieszkańcom, a co za tym idzie lepiej zintegrowały się z mieszkańcami miasta.

Drugie spotkanie partnerów projektu SIRM pozwoliło na lepsze zgłębienie tematu wsparcia dla uchodźców i migrantów w obszarze mieszkalnictwa, pomocy społecznej czy edukacji. Stanowiło również przestrzeń do wymiany doświadczeń i wiedzy na temat sposobów integracji uchodźców i migrantów.  

wstecz