Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  Jesteśmy na FB |

Konferencja pt. „Adopcja – rodzicielstwo serca. Wspieranie rozwoju dziecka w rodzinie adopcyjnej.”

Ośrodek Adopcyjny w Rzeszowie serdecznie zaprasza na konferencję pt. „Adopcja – rodzicielstwo serca. Wspieranie rozwoju dziecka w rodzinie adopcyjnej.”, która odbędzie się 30.11.2023 r. w godzinach od 9:30 do 15:40 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Ł. Cieplińskiego 4 w Sali Audytoryjnej. Odbiorcami konferencji są specjaliści mający kontakt z dzieckiem adopcyjnym: sędziowie, kuratorzy, pracownicy Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, pracownicy Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie, pracownicy Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, pracownicy Ośrodków Adopcyjnych, a także osoby zainteresowane tematyką adopcyjną. Program konferencji znajduje się na plakacie.

Osoby zainteresowane udziałem w wydarzeniu prosimy o dokonanie zgłoszenia do 24 listopada poprzez kontakt telefoniczny z pracownikami Ośrodka lub poprzez link https://adopcja.rzeszow.pl/index.php/aktualnosci.

Udział w konferencji jest bezpłatny. 

wstecz