Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  Jesteśmy na FB |

Podpisanie porozumienia o wzajemnej współpracy pomiędzy podkarpacką policją, a ROPS-em.

Data dodania: 2024-03-18 13:18

W dniu dzisiejszym Marszałek Województwa Podkarpackiego Stanisław Kruczek oraz Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie Jerzy Jęczmienionka podpisali z Komendantem Wojewódzkim Policji w Rzeszowie insp. Jarosławem Tokarczykiem porozumienie o współpracy w realizacji zadań z zakresu profilaktyki uzależnień na terenie województwa podkarpackiego w 2024 r.

 W ramach porozumienia zaplanowano realizację następujących przedsięwzięć:

  • Wojewódzki konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „Bezpieczne Wakacje 2024”,
  • Wojewódzki konkurs na profilaktyczny spot filmowy,
  • Wojewódzki konkurs na mem profilaktyczny pn.: „Świadomy cyberzagrożeń – bezpieczny w realu”,
  • działania prewencyjne z zakresu profilaktyki alkoholowej pod nazwą „Alkohol – ograniczona dostępność”,
  • działania informacyjno-edukacyjne wśród społeczności lokalnych dotyczących problematyki alkoholizmu i narkomanii.

Realizacja zapisów Porozumienia przyczyni się do promowania zdrowia, zwalczania zjawisk patologicznych oraz edukowania dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu województwa podkarpackiego w zakresie zapobiegania zagrożeniom związanym ze zjawiskiem alkoholizmu, narkomanii i przemocy.

wstecz