Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  Jesteśmy na FB |

Wystartował projekt „Społeczna równowaga”

Data dodania: 2024-03-21 11:02

Dnia 20.03.2024 r. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej odbyło się spotkanie dla Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie dotyczące nowego projektu pn. „Społeczna równowaga”. Spotkanie otworzył Dyrektor ROPS w Rzeszowie Jerzy Jęczmienionka, który serdecznie przywitał zaproszonych gości. Następnie Pani Ewelina Pikuzińska przedstawiła ideę projektu oraz działania zaplanowane do realizacji aż do 2028 roku. 

Spotkanie było istotne również dla sektora organizacji pozarządowych, w tym PES, które realizują usługi społeczne w środowisku lokalnym.

W programie oprócz informacji dotyczących oferty projektowej dla powiatów i gmin z województwa podkarpackiego znalazły się dwa główne tematy prowadzone przez doradców ROPS Pana Grzegorza Baranowskiego oraz Panią Joannę Jeleniewską, tj.:

- Proces deinstytucjonalizacji usług społecznych, dokumenty strategiczne oraz nowe obowiązki PCPR, wynikające ze zmian ustawowych oraz
- Czym jest i dlaczego warto przygotować oraz wdrożyć Lokalny Plan Rozwoju Usług Społecznych w samorządzie?.

Zachęcamy Państwa do śledzenia  informacji o projekcie na naszych stronach internetowych Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz Podkarpackiej Ekonomii Społecznej, a także w naszych mediach społecznościowych.


Projekt „Społeczna równowaga” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, działanie 04.13 Wysokiej jakości system włączenia społecznego.

wstecz