Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  Jesteśmy na FB |

Konferencja: "CyberBezpiecznie. Uzależnienia behawioralne i współczesne zagrożenia w sieci" - podsumowanie

Data dodania: 2024-03-25 07:25

Technologia cyfrowa odgrywa bardzo istotną rolę w dzisiejszym świecie. W ostatnich latach korzystanie z Internetu stało się elementem codziennego funkcjonowania niemal każdego człowieka, a wraz z jego pojawieniem się uzyskaliśmy niemal nieograniczony dostęp do informacji. Jednak wraz z nadejście ery Internetu stanęliśmy przed nowymi wyzwaniami związanymi z cyberprzestrzenią tj. zagrożeniami cybernetycznymi oraz kwestią uzależnień od Internetu.

W kontekście powyższych zagrożeń konferencja "CyberBezpiecznie. Uzależnienia behawioralne i współczesne zagrożenia w sieci"  jest próbą identyfikacji nowych zagrożeń oraz przygotowania kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą do korzystania i wdrażania skutecznych i innowacyjnych metod radzenia sobie z nimi oraz na ile to możliwe zapobieganiu ich powstawania (profilaktyka).

Konferencja odbyła się 21 marca 2024 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie i została zorganizowana przez Fundację Psychoprofilaktyki PRO-FIL we współpracy z Wojewódzką Komendą Policji W Rzeszowie oraz Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie.

Uczestników konferencji przywitała Pani Anna Huk Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie oraz Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie Inspektor Jacek Juwa.

Podczas konferencji poruszono m.in tematy związane z:

  • przeglądem aktualnych zagrożeń i postulatów profilaktycznych o czym w wykładzie „Dzieci i młodzież w sieci” - Pan Łukasz Wojtasik - Ekspert do spraw bezpieczeństwa dzieci w internecie. Od 25 lat związany Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę.
  • uzależnieniem od telefonu – „Smartphone, czy wybór jest zawsze smart?”- mgr Michał Bury - specjalista psychoterapii uzależnień, dyrektor Centrum Leczenia Uzależnień w Rzeszowie
  • skutecznością programów profilaktycznych - Marcin Mołoń – Prezes Zarządu Fundacji PRO-FIL; Twórca projektów rozwojowych i programów profilaktycznych.
  • cyberzagrożeniami wieku młodzieńczego - przeciwdziałanie dysfunkcjom społecznym i stratom majątkowym - mł. insp. Piotr Szymański - Naczelnik Wydziału w Rzeszowie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości
  • współpracą międzyinstytucjonalna w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży w kontekście cyberzagrożeń – aspekt prawny i praktyczny - kom. Monika Hędrzak - Ekspert Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

Konferencję zakończyły podsumowania, które poprowadzili mł. insp. Marta Tabasz – Rygiel Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie oraz Ewelna Bembenek Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, które mówiły jak ważne są w obliczu cyberzagrożeń działania oparte na dobrych praktykach oraz współpracy.

Serdecznie dziękujemy prelegentom za przygotowanie i wygłoszenie ciekawych prezentacji oraz podzielenie się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami. Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za obecność i zainteresowanie tematem konferencji.

 

 

wstecz