Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  Jesteśmy na FB |

SPOTKANIA DORADCZE W RAMACH PROJEKTU „SPOŁECZNA RÓWNOWAGA”

Data dodania: 2024-04-09 09:34

Z wielką radością informujemy, że z sukcesem odbyły się pierwsze spotkania doradcze w ramach projektu "Społeczna równowaga”.

Spotkania te zrealizowano na obszarze województwa podkarpackiego, w Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie oraz w gminach leżących na terenie tych powiatów. W dniach 3-4 kwietnia 2024 roku odbyły się dwa pierwsze spotkania w miejscowościach: Lesko i Ustrzyki Dolne. Podczas spotkań doradcy z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej (ROPS) – Pan Grzegorz Baranowski oraz Pani Joanna Jeleniewska – poruszyli szereg kluczowych kwestii, między innymi:

  • proces deinstytucjonalizacji usług społecznych, strategiczne dokumentacje oraz nowe zadania dla Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie (PCPR), wynikające ze zmian legislacyjnych,
  • znaczenie i korzyści z przygotowania oraz implementacji Lokalnego Planu Rozwoju Usług Społecznych w jednostkach samorządu terytorialnego.

Zachęcamy do regularnego odwiedzania naszej strony internetowej: Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz Podkarpackiej Ekonomii Społecznej dla uzyskania bieżących informacji o projekcie. Informacje te są również dostępne za pośrednictwem naszych kanałów w mediach społecznościowych.

Projekt „Społeczna równowaga” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, działanie 04.13 Wysokiej jakości system włączenia społecznego

wstecz