Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  Jesteśmy na FB |

OTWARTE KONKURSY OFERT

Data dodania: 2024-04-09 15:11

W dniu 9 kwietnia 2024 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym

Szczegóły Konkursu znajdują się w zakładce: (https://www.rops.rzeszow.pl/s-104-konkurs-ofert).

wstecz