Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  Jesteśmy na FB |

30 KWIETNIA - ŚWIATOWY DZIEŃ SPRZECIWU WOBEC BICIA DZIECI

Data dodania: 2024-04-29 13:29

W Polsce bicie dzieci to problem poważniejszy niż może się wydawać. Największym wyzwaniem jest zmiana mentalności dorosłych, którzy klapsa, kuksańca czy pociągnięcie za ucho nie traktują jako przejawów przemocy. Popularne nadal stwierdzenie „tyłek nie szklanka się nie zbije” skutkuje tzw. podwójnym standardem „jestem przeciw przemocy, no chyba, że klaps wychowawczy”.

W naszym kraju zakaz bicia dzieci regulowany jest Ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz Kodeksem Rodzinnym
i Opiekuńczym.

BICIE DZIECKA TO PRZEMOC !!!!!!

 • Jest atakiem na godność dziecka - a przecież każdy człowiek ma prawo do poszanowania swojej godności i integralności.
 • Zaburza rozwój dziecka - bicie przez najbliższe osoby odbiera dziecku odwagę życiową i sprawia, że dziecko staje się osobą niepewną,
  o niskim poczuciu własnej wartości.
 • Utrudnia myślenie - bicie budzi lęk, który zaburza myślenie i zapamiętywanie, nie uczy dziecka jak zachować się poprawnie, za to wywołuje lęk i przerażenie, obawę przed kolejnymi razami.
 • Uczy przemocy - bite dziecko uczy się, że „silniejszy ma zawsze rację", „silniejszy ma prawo bić słabszego", a „problemy zamiast rozumem łatwiej rozwiązać siłą".
 • Niszczy relacje - gdy dziecko boi się rodzica, nie zwróci się do niego o pomoc w trudnych sytuacjach, korzysta z rad niedoświadczonych rówieśników lub będzie szukać ucieczki od problemu np. w narkotyki lub alkohol.
 • Niszczy autorytet rodzica - dziecko z czasem zorientuje się, że rodzic bije, gdyż nie umie poradzić sobie z własną złością - i przestanie szanować rodzica.
 • Uczy, że lepiej jest kłamać - gdy dziecko popełni błąd lub zrobi coś złego, z lęku przed biciem będzie kłamało, na przykład zrzuci winę na młodszego brata.
 • Klapsy z czasem stają się coraz mocniejsze - bite dziecko przyzwyczaja się do klapsów i udaje, że klaps nie boli („to wcale nie bolało!"). Aby uzyskać ten sam efekt rodzic nieświadomie może bić coraz mocniej i spowodować uszkodzenie ciała dziecka  co może prowadzić do urazów fizycznych (siniaki, krwiaki podtwardówkowe, uszkodzenia nerwów, zespół dziecka potrząsanego).
 • Przekazuje nielogiczną argumentację – „biję cię dla twojego dobra", „biję cię, bo uderzyłeś swoją siostrę".
 • Przyczynia się do zwiększenia ilości zachowań agresywnych u dziecka - im częściej dziecko jest bite tym częściej ono samo bije inne dzieci oraz rodzeństwo.
 • To udawanie, że klaps ma funkcję edukacyjną - podczas gdy zazwyczaj jest po prostu wyładowaniem złości, frustracji i poczucia niemocy rodzica.
 • Jest to przekazywanie przemocy z pokolenia na pokolenie - nie wszyscy, którzy byli bici, sami biją. Lecz wszyscy, którzy biją swoje dzieci, byli bici w dzieciństwie.
 • Prowokuje poczucie złości i chęć zemsty, które pozostaje w dziecku.

Nie bądź obojętny wobec przemocy zwłaszcza w stosunku do dzieci, które same nie potrafią się bronić.

Możesz zrobić jedną prostą rzecz

ZAREAGUJ !!!

Telefon alarmowy 112

Całodobowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12

Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”  - 800 12 00 02

 

wstecz