Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  Jesteśmy na FB |

Ponad 5,5 mln złotych na dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami

Data dodania: 2024-05-06 15:36

To kolejna umowa, jaka została podpisana w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej na dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami.

Do podmiotów realizujących inwestycje w zakresie polepszania bazy rehabilitacyjnej na Podkarpaciu trafi łącznie 5 501 410,00 zł środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Wśród beneficjentów, którzy otrzymali dotację jest również Gmina Miasto Rzeszów, która dzięki dofinansowaniu w wysokości 636 976,00 zł, dokona modernizacji instalacji wodociągowej w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Styczniowych w Rzeszowie.

W imieniu Województwa Podkarpackiego umowę podpisał Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej - Jerzy Jęczmienionka, Miasto reprezentowali: Prezydent Miasta Rzeszowa - Konrad Fijołek, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta  - Jacka Mroza.

wstecz