Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  Jesteśmy na FB |

Ponad 1 800 000,00 zł z budżetu Województwa Podkarpackiego dla organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Data dodania: 2024-05-14 08:18

W bieżącym roku Województwo Podkarpackie przyznało 1 861 504,00 zł dla podmiotów działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami. W wyniku ogłoszonego otwartego konkursu ofert wsparcie otrzyma 20 organizacji realizujących zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Tym razem Zleceniobiorcy mają możliwość realizacji zadań w trybie dwuletnim.

W imieniu Województwa Podkarpackiego pierwsze trzy umowy podpisał Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej - Jerzy Jęczmienionka. Dofinansowaniem zostały objęte zadania realizowane przez Stowarzyszenie Rodzin „Otwarty Umysł" z Rzeszowa, które reprezentowały Pani Wilhelmina Fudała – Prezes Stowarzyszenia oraz Edyta Łasica - Sekretarz, Uczniowski Klub Jeździecki "Promyk" z Albigowej, reprezentowany przez Panią Alinę Goldman – Prezesa Zarządu oraz Ryszarda Króla - Sekretarza, oraz Fundacja Rudek dla Życia, reprezentowana przez Łukasza Czajkowskiego – Prezesa Zarządu, na realizację rehabilitacji w Rzeszowskim Ośrodku Opieki Dziennej.

Powyższe trzy Organizacje będą realizować zlecone zadania publiczne w trybie dwuletnim.

wstecz