Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  Jesteśmy na FB |

W dniu 10 maja 2024 r. w Tarnobrzeskim Parku Przemysłowo-Technologicznym odbyła się konferencja „Ekonomia Społeczna wokół nas”, która zgromadziła czołowych przedstawicieli sektora ekonomii społecznej na Podkarpaciu.

Data dodania: 2024-05-14 13:36

W dniu 10 maja 2024 r.  w Tarnobrzeskim Parku Przemysłowo-Technologicznym odbyła się konferencja „Ekonomia Społeczna wokół nas”, która zgromadziła czołowych przedstawicieli sektora ekonomii społecznej na Podkarpaciu. Wydarzenie to zbiegło się z obchodami 20-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej oraz XI Edycji Dni Otwartych Funduszy Europejskich.

Podczas konferencji przedstawiono osiągnięcia regionu w zakresie ekonomii społecznej, które były wspierane przez Fundusze Europejskie. Udział wzięli przedstawiciele nowo utworzonego Tarnobrzeskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz działacze z Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Jaśle, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami w animowaniu lokalnych inicjatyw.

Jerzy Jęczmienionka - Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, przedstawił perspektywy rozwoju ekonomii społecznej na Podkarpaciu na najbliższe lata. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na plany dotyczące Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Podkarpackiego do roku 2030, a także zaprosił do udziału w projekcie „Społeczna Równowaga”. Inicjatywa ta ma na celu usprawnienie koordynacji działań w obszarze polityki włączenia społecznego oraz poprawę przepływu informacji między organizacjami.

W konferencji wzięli również udział działacze z pierwszych linii przedsiębiorstw społecznych, takich jak Aneta Englot ze Spółdzielni Socjalnej „KONAR”, Iwona Snopkowska z Centrum Integracji Społecznej, czy Anna Szymanek-Kostrząb ze Spółdzielni Socjalnej Akademia Smaku. Ich prezentacje i osobiste relacje z pracy na co dzień dostarczyły unikalnych wglądów w realia i wyzwania, z jakimi mierzy się sektor.

Dzień zakończył się panelem dyskusyjnym dobrych praktyk w ekonomii społecznej, który był okazją do wymiany doświadczeń oraz dyskusji na temat przyszłych kierunków rozwoju. Dodatkowo uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z lokalnymi produktami wytworzonymi przez przedsiębiorstwa społeczne, co było doskonałą okazją do docenienia bezpośredniego wpływu ekonomii społecznej na lokalny rynek.

Konferencja „Ekonomia Społeczna wokół nas” nie tylko podkreśliła znaczenie współpracy i wsparcia funduszy europejskich dla rozwoju lokalnych inicjatyw, ale także zaznaczyła, jak ważną rolę ekonomia społeczna odgrywa w budowaniu bardziej inkluzywnego społeczeństwa na Podkarpaciu.

wstecz