Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  Jesteśmy na FB |

Zakończenie prac warsztatowych w Gminno-Powiatowych Zespołach Kooperacji w ramach projektu „Liderzy kooperacji”.

Zakończono prace warsztatowe w Gminno-Powiatowych Zespołach Kooperacji (G-PZK), w ramach których wypracowano założenia Modelu Kooperacji. W ośmiu Zespołach odbyło się siedem 6-cio godzinnych spotkań. Na warsztacie podsumowującym zaprezentowano dotychczasową pracę członków G-PZK, przedstawiono wypracowane założenia Modelu Kooperacji oraz dyskutowano na temat możliwości jakie daje praca modelem. W ostatnich warsztatach uczestniczyła Dyrekcja Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, w trakcie których uroczyście podziękowano za zaangażowanie i wkład pracy wszystkim biorącym udział w przygotowaniach założeń Modelu Kooperacji.

wstecz